Video Sources 66 Views

 • EP 12

Attack On Titan ผ่าพิภพไททัน ภาค2: 1x12

EP 12

โลกที่มนุษยชาติถูกคุกคามจากเหล่าสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่เรียกว่า “ไททัน” จนทำให้ต้องสูญเสียทั้งประชากรและพื้นที่เป็นจำนวนมาก ความหวังเดียวในการต่อกรกับศึกที่เหมือนไร้ซึ่งความหวังครั้งนี้อยู่ที่ “เอเรน” เด็กหนุ่มผู้สามารถกลายร่างเป็นไททันได้ ร่วมด้วยเหล่ากองกำลังสำรวจที่รวบรวมเหล่ายอดฝีมือที่พร้อมต่อสู่และพลีชีพ เพื่อปกป้องผู้คนในกำแพงเมือง…

 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 02, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 02, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 02, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 02, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 02, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 02, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 02, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 02, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 02, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 02, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 02, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 02, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 02, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 02, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 02, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 02, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 02, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 02, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 02, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 02, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 02, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 02, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 02, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 02, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 02, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 02, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 02, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 02, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 02, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 02, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 02, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 02, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 02, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 02, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 02, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 02, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 02, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 02, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 02, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 02, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 02, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 02, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 02, 2022