Video Sources 18 Views

 • EP 2

Digimon Xros Wars BD ดิจิมอนครอสวอร์ส: 1x2

EP 2

คุโด ไทกิ เด็กหนุ่มผู้มีความสามารถพิเศษในด้านกีฬาทุกรูปแบบ ฮิโนะโมโตะ อาคาริ เพื่อนสนิทของไทกิ หลังจากแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลแล้วได้พบกับ ซึรุกิ เซนจิโร่ เด็กหนุ่มผู้ที่คิดว่าเป็นคู่ปรับของไทกิได้ท้าสู้กับไทกิแต่ว่าไทกิได้ยินเสียงทำนองดนตรีประหลาดพร้อมกับเสียงลึกลับที่ได้ยินแค่ไทกิเท่านั้น แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดในโลกมนุษย์เริ่มขึ้นเมื่อระบบสื่อสารในโลกมนุษย์มีความผิดปกติขึ้นมา ไทกิ, อาคาริ และ เซนจิโร่ ได้ไปที่ต้นเหตุจึงพบกับสิ่งมีชีวิตปริศนาโดยต้องการให้ไทกิเข้าร่วมกองทัพทำให้ไทกิและเพื่อนทั้ง 2 ถูกเข้ามิติในโลกดิจิตอล ไทกิได้พบกับดิจิมอนที่มีชื่อว่าเซาท์มอน ดิจิมอนผู้ชื่นชอบเสียงเพลง บาริสตามอน ดิจิมอนผู้ช่วยของเซาท์มอน ทำให้ไทกิต้องเผชิญหน้ากับ กองทัพจักรวรรดิบากุระ กองทัพดิจิมอนที่ชั่วร้ายซึ่งทำลายระบบเน็ตเวิร์คในโลกมนุษย์พร้อมกับโลกดิจิตอล ไทกิจึงร่วมต่อสู้และสร้างกองทัพที่มีชื่อว่า ครอสฮาร์ต ขึ้นมา
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 23, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 23, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 23, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 23, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 23, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 23, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 23, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 23, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 23, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 23, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 23, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 23, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 23, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 23, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 23, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 23, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 23, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 23, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 23, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 23, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 23, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 23, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 23, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 23, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 23, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 23, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 23, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 23, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 23, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 23, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 23, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 23, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 23, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 23, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 23, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 23, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 23, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 23, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 23, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 23, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 23, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 23, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 23, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 23, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 23, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 23, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 23, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 23, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 23, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 23, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 23, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 23, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 23, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 23, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 23, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 23, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 23, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 23, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 23, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 23, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 23, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 23, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 23, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 23, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 23, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 23, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 23, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 23, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 23, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 23, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 23, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 23, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 23, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 23, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 23, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 23, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 23, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 23, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 23, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 23, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 23, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 23, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 23, 2022
 • 1 - 25
  EP 25 Jan. 23, 2022
 • 1 - 25
  EP 25 Jan. 23, 2022
 • 1 - 25
  EP 25 Jan. 23, 2022
 • 1 - 26
  EP 26 Jan. 23, 2022
 • 1 - 26
  EP 26 Jan. 23, 2022
 • 1 - 26
  EP 26 Jan. 23, 2022
 • 1 - 27
  EP 27 Jan. 23, 2022
 • 1 - 27
  EP 27 Jan. 23, 2022
 • 1 - 27
  EP 27 Jan. 23, 2022
 • 1 - 28
  EP 28 Jan. 23, 2022
 • 1 - 28
  EP 28 Jan. 23, 2022
 • 1 - 28
  EP 28 Jan. 23, 2022
 • 1 - 29
  EP 29 Jan. 23, 2022
 • 1 - 29
  EP 29 Jan. 23, 2022
 • 1 - 29
  EP 29 Jan. 23, 2022
 • 1 - 30
  EP 30 Jan. 23, 2022
 • 1 - 30
  EP 30 Jan. 23, 2022
 • 1 - 30
  EP 30 Jan. 23, 2022