Video Sources 41 Views

 • EP 8

Dororo ดาบล่าพญามาร โดโรโระ: 1x8

EP 8

เรื่องย่อ ซามูไรที่เคยทำสัญญาด้วยการแบ่งบางส่วนของร่างกายลูกชายตนให้ปีศาจ 48 ตนเพื่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ทำให้ เฮียกกุมารุ บุตรชายที่เกิดมามีร่างกายไม่สมประกอบ เมื่อพ่อตั้งใจสังหาร แม่ได้ลอยเขาไปตามน้ำเพื่อรักษาชีวิตลูกชายไว้ หลังได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ที่ปลูกถ่ายอวัยวะเทียมให้ ภายหลัง เฮียกกุมารุ ได้ออกเดินทาง ตามหาปีศาจเพื่อชิงสิ่งที่ขาดหายไปของเขากลับคืนมา ออกเดินทางพร้อมเด็กหัวขโมย โดโรโระ และเผชิญหน้ากับพ่อตนอีกครั้ง
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 18, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 18, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 18, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 18, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Jan. 18, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 18, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 18, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 18, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 18, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Jan. 18, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 18, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 18, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 18, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 18, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Jan. 18, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 18, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 18, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 18, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 18, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Jan. 18, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 18, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 18, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 18, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 18, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Jan. 18, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 18, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 18, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 18, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 18, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Jan. 18, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 18, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 18, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 18, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Jan. 18, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 18, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 18, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 18, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Jan. 18, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 18, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 18, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 18, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Jan. 18, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 18, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 18, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 18, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Jan. 18, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 18, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 18, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 18, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Jan. 18, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 18, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 18, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 18, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Jan. 18, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 18, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 18, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 18, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Jan. 18, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 18, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 18, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 18, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Jan. 18, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 18, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 18, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 18, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Jan. 18, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 18, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 18, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 18, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Jan. 18, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 18, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 18, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 18, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Jan. 18, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 18, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 18, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 18, 2022
 • 1 - 18
  EP 18 Jan. 18, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 18, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 18, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 18, 2022
 • 1 - 19
  EP 19 Jan. 18, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 18, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 18, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 18, 2022
 • 1 - 20
  EP 20 Jan. 18, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 18, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 18, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 18, 2022
 • 1 - 21
  EP 21 Jan. 18, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 18, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 18, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 18, 2022
 • 1 - 22
  EP 22 Jan. 18, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 18, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 18, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 18, 2022
 • 1 - 23
  EP 23 Jan. 18, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 18, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 18, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 18, 2022
 • 1 - 24
  EP 24 Jan. 18, 2022