Video Sources 139 Views

 • EP 4

Dr.Stone ด็อกเตอร์สโตน: 1x4

EP 4

กล่าวถึง หนุ่ม ไทจู กำลังจะสารภาพรักกับ ยูซึริฮะ สาวที่เขาชอบ แต่เกิดเหตุมนุษยชาติถูกทำให้กลายเป็นหินทั้งหมด เวลาผ่านไปกว่าสามพันปี ในปี 5738 ไทจู ได้หลุดออกมาจากศิลา และได้พบกับเพื่อนเก่าเขา เซ็นคุ ที่หลุดออกมาก่อน ทั้งสองร่วมกันใช้ความรู้และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ในอดีต เพื่อสร้างอารยธรรมมนุษย์ขึ้นมาใหม่

 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 23, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 23, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 23, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Feb. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Feb. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Feb. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Feb. 23, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 23, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 23, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 23, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Feb. 23, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 23, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 23, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 23, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Feb. 23, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 23, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 23, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 23, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Feb. 23, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 23, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 23, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 23, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Feb. 23, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 23, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 23, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 23, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Feb. 23, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 23, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 23, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 23, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Feb. 23, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 23, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 23, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 23, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Feb. 23, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 23, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 23, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Feb. 23, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 23, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 23, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Feb. 23, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 23, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 23, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Feb. 23, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 23, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 23, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Feb. 23, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 23, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 23, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Feb. 23, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 23, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 23, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Feb. 23, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 23, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 23, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Feb. 23, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 23, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 23, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Feb. 23, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 23, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 23, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Feb. 23, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 23, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 23, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Feb. 23, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 23, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 23, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Feb. 23, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 23, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 23, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Feb. 23, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 23, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 23, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Feb. 23, 2024