Video Sources 63 Views

  • EP 23

Fullmetal Alchemist: Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ: 1x23

EP 23

เรื่องย่อ เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

  • 1 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 1 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 1 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 1 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 1 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 1 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 1 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 1 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 1 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 1 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 1 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 1 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 1 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 1 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 1 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 1 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 1 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 1 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 1 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 1 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 1 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 1 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 1 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 1 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 1 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 1 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 1 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 1 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 1 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 1 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 1 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 1 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 1 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 1 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 1 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 1 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 1 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 1 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 1 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 1 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 1 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 1 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 1 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 1 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 1 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 1 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 1 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 1 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 1 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 1 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 1 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 1 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 1 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 1 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 1 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 1 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 1 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 1 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 1 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 1 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 1 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 1 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 1 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 1 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 1 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 1 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 1 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 1 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 1 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 1 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 1 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 1 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 1 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 1 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 1 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 1 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 1 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 1 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 1 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 1 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 1 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 1 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 1 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 1 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 1 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 1 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 1 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 1 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 1 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 1 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 1 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 1 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 1 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 1 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 1 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 1 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 1 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 1 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 1 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 1 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 1 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 1 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 1 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 1 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 1 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 1 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 1 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 1 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 1 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 1 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 1 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 1 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 1 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 1 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 1 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 1 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 1 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 1 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 1 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 1 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 1 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 1 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 1 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 1 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 1 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 1 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 1 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 1 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 1 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 1 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 1 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 1 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 1 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 1 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 1 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 1 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 1 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 1 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 1 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 1 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 1 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 1 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 1 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 1 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 1 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 1 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 1 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 1 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 1 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 1 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 1 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 1 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 1 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 1 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 1 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 1 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 1 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 1 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 1 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022
  • 1 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022
  • 1 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022
  • 1 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022
  • 1 - 40
    EP 40 Oct. 04, 2022
  • 1 - 40
    EP 40 Oct. 04, 2022
  • 1 - 40
    EP 40 Oct. 04, 2022
  • 1 - 40
    EP 40 Oct. 04, 2022
  • 1 - 41
    EP 41 Oct. 04, 2022
  • 1 - 41
    EP 41 Oct. 04, 2022
  • 1 - 41
    EP 41 Oct. 04, 2022
  • 1 - 41
    EP 41 Oct. 04, 2022
  • 1 - 42
    EP 42 Oct. 04, 2022
  • 1 - 42
    EP 42 Oct. 04, 2022
  • 1 - 42
    EP 42 Oct. 04, 2022
  • 1 - 42
    EP 42 Oct. 04, 2022
  • 1 - 43
    EP 43 Oct. 04, 2022
  • 1 - 43
    EP 43 Oct. 04, 2022
  • 1 - 43
    EP 43 Oct. 04, 2022
  • 1 - 43
    EP 43 Oct. 04, 2022
  • 1 - 44
    EP 44 Oct. 04, 2022
  • 1 - 44
    EP 44 Oct. 04, 2022
  • 1 - 44
    EP 44 Oct. 04, 2022
  • 1 - 44
    EP 44 Oct. 04, 2022
  • 1 - 45
    EP 45 Oct. 04, 2022
  • 1 - 45
    EP 45 Oct. 04, 2022
  • 1 - 45
    EP 45 Oct. 04, 2022
  • 1 - 45
    EP 45 Oct. 04, 2022
  • 1 - 46
    EP 46 Oct. 04, 2022
  • 1 - 46
    EP 46 Oct. 04, 2022
  • 1 - 46
    EP 46 Oct. 04, 2022
  • 1 - 46
    EP 46 Oct. 04, 2022
  • 1 - 47
    EP 47 Oct. 04, 2022
  • 1 - 47
    EP 47 Oct. 04, 2022
  • 1 - 47
    EP 47 Oct. 04, 2022
  • 1 - 47
    EP 47 Oct. 04, 2022
  • 1 - 48
    EP 48 Oct. 04, 2022
  • 1 - 48
    EP 48 Oct. 04, 2022
  • 1 - 48
    EP 48 Oct. 04, 2022
  • 1 - 48
    EP 48 Oct. 04, 2022
  • 1 - 49
    EP 49 Oct. 04, 2022
  • 1 - 49
    EP 49 Oct. 04, 2022
  • 1 - 49
    EP 49 Oct. 04, 2022
  • 1 - 49
    EP 49 Oct. 04, 2022
  • 1 - 50
    EP 50 Oct. 04, 2022
  • 1 - 50
    EP 50 Oct. 04, 2022
  • 1 - 50
    EP 50 Oct. 04, 2022
  • 1 - 50
    EP 50 Oct. 04, 2022
  • 1 - 51
    EP 51 Oct. 04, 2022
  • 1 - 51
    EP 51 Oct. 04, 2022
  • 1 - 51
    EP 51 Oct. 04, 2022
  • 1 - 51
    EP 51 Oct. 04, 2022
  • 1 - 52
    EP 52 Oct. 04, 2022
  • 1 - 52
    EP 52 Oct. 04, 2022
  • 1 - 52
    EP 52 Oct. 04, 2022
  • 1 - 52
    EP 52 Oct. 04, 2022
  • 1 - 53
    EP 53 Oct. 04, 2022
  • 1 - 53
    EP 53 Oct. 04, 2022
  • 1 - 53
    EP 53 Oct. 04, 2022
  • 1 - 53
    EP 53 Oct. 04, 2022
  • 1 - 54
    EP 54 Oct. 04, 2022
  • 1 - 54
    EP 54 Oct. 04, 2022
  • 1 - 54
    EP 54 Oct. 04, 2022
  • 1 - 54
    EP 54 Oct. 04, 2022
  • 1 - 55
    EP 55 Oct. 04, 2022
  • 1 - 55
    EP 55 Oct. 04, 2022
  • 1 - 55
    EP 55 Oct. 04, 2022
  • 1 - 55
    EP 55 Oct. 04, 2022
  • 1 - 56
    EP 56 Oct. 04, 2022
  • 1 - 56
    EP 56 Oct. 04, 2022
  • 1 - 56
    EP 56 Oct. 04, 2022
  • 1 - 56
    EP 56 Oct. 04, 2022
  • 1 - 57
    EP 57 Oct. 04, 2022
  • 1 - 57
    EP 57 Oct. 04, 2022
  • 1 - 57
    EP 57 Oct. 04, 2022
  • 1 - 57
    EP 57 Oct. 04, 2022
  • 1 - 58
    EP 58 Oct. 04, 2022
  • 1 - 58
    EP 58 Oct. 04, 2022
  • 1 - 58
    EP 58 Oct. 04, 2022
  • 1 - 58
    EP 58 Oct. 04, 2022
  • 1 - 59
    EP 59 Oct. 04, 2022
  • 1 - 59
    EP 59 Oct. 04, 2022
  • 1 - 59
    EP 59 Oct. 04, 2022
  • 1 - 59
    EP 59 Oct. 04, 2022
  • 1 - 60
    EP 60 Oct. 04, 2022
  • 1 - 60
    EP 60 Oct. 04, 2022
  • 1 - 60
    EP 60 Oct. 04, 2022
  • 1 - 60
    EP 60 Oct. 04, 2022
  • 1 - 61
    EP 61 Oct. 04, 2022
  • 1 - 61
    EP 61 Oct. 04, 2022
  • 1 - 61
    EP 61 Oct. 04, 2022
  • 1 - 61
    EP 61 Oct. 04, 2022
  • 1 - 62
    EP 62 Oct. 04, 2022
  • 1 - 62
    EP 62 Oct. 04, 2022
  • 1 - 62
    EP 62 Oct. 04, 2022
  • 1 - 62
    EP 62 Oct. 04, 2022
  • 1 - 63
    EP 63 Oct. 04, 2022
  • 1 - 63
    EP 63 Oct. 04, 2022
  • 1 - 63
    EP 63 Oct. 04, 2022
  • 1 - 63
    EP 63 Oct. 04, 2022
  • 1 - 64
    EP 64 Oct. 04, 2022
  • 1 - 64
    EP 64 Oct. 04, 2022
  • 1 - 64
    EP 64 Oct. 04, 2022
  • 1 - 64
    EP 64 Oct. 04, 2022