Video Sources 222 Views

 • EP 8

Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์: 1x8

EP 8

โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… 

 • 1 - 1
  EP 1 Jun. 13, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jun. 13, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jun. 13, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jun. 13, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jun. 13, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jun. 13, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jun. 13, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jun. 13, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jun. 13, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jun. 13, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jun. 13, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jun. 13, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jun. 13, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jun. 13, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jun. 13, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jun. 13, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jun. 13, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jun. 13, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jun. 13, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jun. 13, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jun. 13, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jun. 13, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jun. 13, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jun. 13, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jun. 13, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jun. 13, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jun. 13, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jun. 13, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jun. 13, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jun. 13, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jun. 13, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jun. 13, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jun. 13, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jun. 13, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jun. 13, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jun. 13, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jun. 13, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jun. 13, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jun. 13, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jun. 13, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jun. 13, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jun. 13, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jun. 13, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jun. 13, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jun. 13, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jun. 13, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jun. 13, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jun. 13, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jun. 13, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jun. 13, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jun. 13, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jun. 13, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jun. 13, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jun. 13, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jun. 13, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jun. 13, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jun. 13, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jun. 13, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jun. 13, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jun. 13, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jun. 13, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jun. 13, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jun. 13, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jun. 13, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jun. 13, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jun. 13, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jun. 13, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jun. 13, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jun. 13, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jun. 13, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jun. 13, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jun. 13, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jun. 13, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jun. 13, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jun. 13, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jun. 13, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jun. 13, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jun. 13, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jun. 13, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jun. 13, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jun. 13, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jun. 13, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jun. 13, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jun. 13, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jun. 13, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jun. 13, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jun. 13, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jun. 13, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jun. 13, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jun. 13, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jun. 13, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jun. 13, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jun. 13, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jun. 13, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jun. 13, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jun. 13, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Jun. 13, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Jun. 13, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Jun. 13, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Jun. 13, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Jun. 13, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Jun. 13, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Jun. 13, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Jun. 13, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Jun. 13, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Jun. 13, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Jun. 13, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Jun. 13, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Jun. 13, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Jun. 13, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Jun. 13, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Jun. 13, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Jun. 13, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Jun. 13, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Jun. 13, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Jun. 13, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Jun. 13, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Jun. 13, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Jun. 13, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Jun. 13, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Jun. 13, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Jun. 13, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Jun. 13, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Jun. 13, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Jun. 13, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Jun. 13, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Jun. 13, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Jun. 13, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Jun. 13, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Jun. 13, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Jun. 13, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Jun. 13, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Jun. 13, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Jun. 13, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Jun. 13, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Jun. 13, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Jun. 13, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Jun. 13, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Jun. 13, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Jun. 13, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Jun. 13, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Jun. 13, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Jun. 13, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Jun. 13, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Jun. 13, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Jun. 13, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Jun. 13, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Jun. 13, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Jun. 13, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Jun. 13, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Jun. 13, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Jun. 13, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Jun. 13, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Jun. 13, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Jun. 13, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Jun. 13, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Jun. 13, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Jun. 13, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Jun. 13, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Jun. 13, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Jun. 13, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Jun. 13, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Jun. 13, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Jun. 13, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Jun. 13, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Jun. 13, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Jun. 13, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Jun. 13, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Jun. 13, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Jun. 13, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Jun. 13, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Jun. 13, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Jun. 13, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Jun. 13, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Jun. 13, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Jun. 13, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Jun. 13, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Jun. 13, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Jun. 13, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Jun. 13, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Jun. 13, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Jun. 13, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Jun. 13, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Jun. 13, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Jun. 13, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Jun. 13, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Jun. 13, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Jun. 13, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Jun. 13, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Jun. 13, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Jun. 13, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Jun. 13, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Jun. 13, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Jun. 13, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Jun. 13, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Jun. 13, 2024
 • 1 - 50
  EP 50 Jun. 13, 2024
 • 1 - 50
  EP 50 Jun. 13, 2024
 • 1 - 50
  EP 50 Jun. 13, 2024
 • 1 - 50
  EP 50 Jun. 13, 2024