Video Sources 64 Views

 • EP 13

Knight’s & Magic ไนท์แอนด์แมจิก: 1x13

EP 13

เรื่องย่อ: คุราตะ สึบาซะ ชายคลั่งไคล้เครื่องจักรและหุ่นยนตร์ต้องมาประสบอุบัติเหตุจนถึงเสียชีวิต ตัวเขาได้ถือกำเนิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง ในชื่อ เออร์เนสตี้ (เอรุ) โดยยังมีความทรงจำในชาติก่อน ชีวิตใหม่ของเขาเหมือนได้อยู่โลกในฝัน ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้งานได้จริง เขาเติบโตขึ้นโดยได้ศึกษาหุ่นยนต์ตามที่ชอบ ได้รับการสอนให้ใช้อาวุธและเวทมนตร์ เขาตั้งใจจะใช้ชีวิตใหม่ในฐานะนักขับชิลูเอทไนท์ (Silhouette Knight) อาวุธจักรกลที่ทรงพลัง

 • 1 - 1
  EP 1 Aug. 15, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Aug. 15, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Aug. 15, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Aug. 15, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Aug. 15, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Aug. 15, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Aug. 15, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Aug. 15, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Aug. 15, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Aug. 15, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Aug. 15, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Aug. 15, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Aug. 15, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Aug. 15, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Aug. 15, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Aug. 15, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Aug. 15, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Aug. 15, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Aug. 15, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Aug. 15, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Aug. 15, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Aug. 15, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Aug. 15, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Aug. 15, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Aug. 15, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Aug. 15, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Aug. 15, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Aug. 15, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Aug. 15, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Aug. 15, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Aug. 15, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Aug. 15, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Aug. 15, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Aug. 15, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Aug. 15, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Aug. 15, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Aug. 15, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Aug. 15, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Aug. 15, 2022