Video Sources 52 Views

 • EP 10

Kokoro Connect เชื่อมหัวใจ สลับร่างอลเวง: 1x10

EP 10

เรื่องย่อ ได้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นกับสมาชิกชายหญิง 5 ของชมรมวิจัยวัฒนธรรมแห่งโรงเรียนมัธยมปลายยามาโบชิ เมื่อทั้งหมดเกิดสลับร่างระหว่างกันขึ้น ผลจากการนั้นนำมาสู่การเปิดเผยเบื้องลึกที่มองไม่เห็นจิตใจของแต่ละคนขอเชิญพบเล่มแรกของการ์ตูนที่ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของแฟมิซือบุงโกะได้แล้ว

 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 07, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 07, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 07, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 07, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 07, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 07, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 07, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 07, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 07, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 07, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 07, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 07, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 07, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 07, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 07, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 07, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 07, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 07, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 07, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 07, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 07, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 07, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 07, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 07, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 07, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 07, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 07, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 07, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 07, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 07, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 07, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 07, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 07, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Oct. 07, 2022
 • 1 - 13
  EP 13 Oct. 07, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Oct. 07, 2022
 • 1 - 14
  EP 14 Oct. 07, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Oct. 07, 2022
 • 1 - 15
  EP 15 Oct. 07, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Oct. 07, 2022
 • 1 - 16
  EP 16 Oct. 07, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Oct. 07, 2022
 • 1 - 17
  EP 17 Oct. 07, 2022