Video Sources 90 Views

  • EP 14

Sailor Moon Season 4 เซเลอร์มูนซุปเปอร์เอส: 4x14

EP 14

เซเลอร์มูนภาค SS ภาคนี้ เรื่องราวเริ่มที่วายร้ายกลุ่มใหม่มาปรากฎตัวใจกลางเมือง ฐานะคณะละครสัตว์ แต่ที่จริงแล้วพวกมันมาจากโลกด้านมืดของดาวบริวารดวงใหม่…ดวงจันทร์แห่งความตาย… “เดธมูน”…นั่นเอง พวกมันมีเป้าหมายจะกำจัดแสงสว่าง และนำความมืดมิดมาสู่โลก ซึ่งทั้งหมดเป็นความต้องการของ “ราชินีเนเลเนีย” …ราชินีแห่งพระจันทร์เสี้ยว…ผู้ถูกกักขังอยู่ในความมืดด้านหลังกระจก ซึ่งการกระทำดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น พวกมันก็ต้องมี “โกลเด้นคริสตัล” จากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ “เอริเชียน” ดินแดนที่อยู่ได้ด้วยความฝันอันงดงามของผู้คนบนโลกมาครอบครองให้ได้ เพื่อเป็นการปกป้องโกลเด้นคริสตัล… “เอริออส” ผู้ดูแลความฝันของทุกคนบนโลก…ได้นำโกลเด้นคริสตัลไปซ่อนอยู่ในโลกความฝันอันงดงาม และนั่นก็เป็นสาเหตุให้เอริออสในร่าง “ม้าเปกาซัส”…ได้พบกับอุซางิน้อยเข้า เรื่องราวรักครั้งแรกของอุซางิน้อย ก็ได้เริ่มขึ้น… “เอริออส” ผู้ดูแลความฝัน ที่กลายร่างเป็นม้าเปกาซัส… ภาคนี้คนที่ซวยที่สุดก็คงเป็นมาโมรุ เพราะมาโมรุเป็น “ตัวแทนของโลก” (อาณาจักรโกลเด้นคิงด้อม) จึงโดนคำสาปของราชินีเนเลเนียที่สาปดินแดนศักดิ์สิทธิ์เอริเชียน …ซึ่งเคยเป็นของมาโมรุมาก่อนเข้าไปเต็มๆ เลย

  • 4 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 4 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 4 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 4 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 4 - 1
    EP 1 Oct. 04, 2022
  • 4 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 4 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 4 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 4 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 4 - 2
    EP 2 Oct. 04, 2022
  • 4 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 4 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 4 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 4 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 4 - 3
    EP 3 Oct. 04, 2022
  • 4 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 4 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 4 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 4 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 4 - 4
    EP 4 Oct. 04, 2022
  • 4 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 4 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 4 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 4 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 4 - 5
    EP 5 Oct. 04, 2022
  • 4 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 4 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 4 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 4 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 4 - 6
    EP 6 Oct. 04, 2022
  • 4 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 4 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 4 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 4 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 4 - 7
    EP 7 Oct. 04, 2022
  • 4 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 4 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 4 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 4 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 4 - 8
    EP 8 Oct. 04, 2022
  • 4 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 4 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 4 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 4 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 4 - 9
    EP 9 Oct. 04, 2022
  • 4 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 4 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 4 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 4 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 4 - 10
    EP 10 Oct. 04, 2022
  • 4 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 4 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 4 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 4 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 4 - 11
    EP 11 Oct. 04, 2022
  • 4 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 4 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 4 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 4 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 4 - 12
    EP 12 Oct. 04, 2022
  • 4 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 4 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 4 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 4 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 4 - 13
    EP 13 Oct. 04, 2022
  • 4 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 4 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 4 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 4 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 4 - 14
    EP 14 Oct. 04, 2022
  • 4 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 4 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 4 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 4 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 4 - 15
    EP 15 Oct. 04, 2022
  • 4 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 4 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 4 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 4 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 4 - 16
    EP 16 Oct. 04, 2022
  • 4 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 4 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 4 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 4 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 4 - 17
    EP 17 Oct. 04, 2022
  • 4 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 4 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 4 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 4 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 4 - 18
    EP 18 Oct. 04, 2022
  • 4 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 4 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 4 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 4 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 4 - 19
    EP 19 Oct. 04, 2022
  • 4 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 4 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 4 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 4 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 4 - 20
    EP 20 Oct. 04, 2022
  • 4 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 4 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 4 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 4 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 4 - 21
    EP 21 Oct. 04, 2022
  • 4 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 4 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 4 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 4 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 4 - 22
    EP 22 Oct. 04, 2022
  • 4 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 4 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 4 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 4 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 4 - 23
    EP 23 Oct. 04, 2022
  • 4 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 4 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 4 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 4 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 4 - 24
    EP 24 Oct. 04, 2022
  • 4 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 4 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 4 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 4 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 4 - 25
    EP 25 Oct. 04, 2022
  • 4 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 4 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 4 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 4 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 4 - 26
    EP 26 Oct. 04, 2022
  • 4 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 4 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 4 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 4 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 4 - 27
    EP 27 Oct. 04, 2022
  • 4 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 4 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 4 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 4 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 4 - 28
    EP 28 Oct. 04, 2022
  • 4 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 4 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 4 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 4 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 4 - 29
    EP 29 Oct. 04, 2022
  • 4 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 4 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 4 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 4 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 4 - 30
    EP 30 Oct. 04, 2022
  • 4 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 4 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 4 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 4 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 4 - 31
    EP 31 Oct. 04, 2022
  • 4 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 4 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 4 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 4 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 4 - 32
    EP 32 Oct. 04, 2022
  • 4 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 4 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 4 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 4 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 4 - 33
    EP 33 Oct. 04, 2022
  • 4 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 4 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 4 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 4 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 4 - 34
    EP 34 Oct. 04, 2022
  • 4 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 4 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 4 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 4 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 4 - 35
    EP 35 Oct. 04, 2022
  • 4 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 4 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 4 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 4 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 4 - 36
    EP 36 Oct. 04, 2022
  • 4 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 4 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 4 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 4 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 4 - 37
    EP 37 Oct. 04, 2022
  • 4 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 4 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 4 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 4 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 4 - 38
    EP 38 Oct. 04, 2022
  • 4 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022
  • 4 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022
  • 4 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022
  • 4 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022
  • 4 - 39
    EP 39 Oct. 04, 2022