Bamboo Blade 1-2: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote
เรื่องย่อ อิชิดะ โคจิโร่ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเคนโด้และอาจารย์โรเรียนเอกชนผู้สิ้นหวังขัดสนเรื่องอาหารการกิน อยู่มาวัหนึ่งมีข้อเสนอที่แสนเย้ายวนคือให้เขาฝึกความสามารถของสมาชิกชมรมสาวๆทั้งหลายให้แข็งแกร่งขึ้น…
 • 1 - 1
  EP 1 Dec. 09, 2021
 • 1 - 1
  EP 1 Dec. 09, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Dec. 09, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Dec. 09, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Dec. 09, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Dec. 09, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Dec. 09, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Dec. 09, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Dec. 09, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Dec. 09, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Dec. 09, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Dec. 09, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Dec. 09, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Dec. 09, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Dec. 09, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Dec. 09, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Dec. 09, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Dec. 09, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Dec. 09, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Dec. 09, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Dec. 09, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Dec. 09, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Dec. 09, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Dec. 09, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Dec. 09, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Dec. 09, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Dec. 09, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Dec. 09, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Dec. 09, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Dec. 09, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Dec. 09, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Dec. 09, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Dec. 09, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Dec. 09, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Dec. 09, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Dec. 09, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Dec. 09, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Dec. 09, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Dec. 09, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Dec. 09, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Dec. 09, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Dec. 09, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Dec. 09, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Dec. 09, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Dec. 09, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Dec. 09, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Dec. 09, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Dec. 09, 2021
 • 1 - 25
  EP 25 Dec. 09, 2021
 • 1 - 25
  EP 25 Dec. 09, 2021
 • 1 - 26
  EP 26 Dec. 09, 2021
 • 1 - 26
  EP 26 Dec. 09, 2021