Bamboo Blade 1-2: Season 1

Your rating: 0
9 1 vote

เรื่องย่อ
อิชิดะ โคจิโร่ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเคนโด้และอาจารย์โรเรียนเอกชนผู้สิ้นหวังขัดสนเรื่องอาหารการกิน อยู่มาวัหนึ่งมีข้อเสนอที่แสนเย้ายวนคือให้เขาฝึกความสามารถของสมาชิกชมรมสาวๆทั้งหลายให้แข็งแกร่งขึ้น…

 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Mar. 02, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Mar. 02, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Mar. 02, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Mar. 02, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Mar. 02, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Mar. 02, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Mar. 02, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Mar. 02, 2024