Dr.Stone ด็อกเตอร์สโตน: Season 1

Your rating: 0
8 1 vote
กล่าวถึง หนุ่ม ไทจู กำลังจะสารภาพรักกับ ยูซึริฮะ สาวที่เขาชอบ แต่เกิดเหตุมนุษยชาติถูกทำให้กลายเป็นหินทั้งหมด เวลาผ่านไปกว่าสามพันปี ในปี 5738 ไทจู ได้หลุดออกมาจากศิลา และได้พบกับเพื่อนเก่าเขา เซ็นคุ ที่หลุดออกมาก่อน ทั้งสองร่วมกันใช้ความรู้และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ในอดีต เพื่อสร้างอารยธรรมมนุษย์ขึ้นมาใหม่
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 22, 2021
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 22, 2021
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 22, 2021
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 22, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 22, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 22, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 22, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 22, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 22, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 22, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 22, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 22, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 22, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 22, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 22, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 22, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 22, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 22, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 22, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 22, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 22, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 22, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 22, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 22, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 22, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 22, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 22, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 22, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 22, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 22, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 22, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 22, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 22, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 22, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 22, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 22, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 22, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 22, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 22, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 22, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 22, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 22, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 22, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 22, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 22, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 22, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 22, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Oct. 22, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Oct. 22, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Oct. 22, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Oct. 22, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Oct. 22, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Oct. 22, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Oct. 22, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Oct. 22, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Oct. 22, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Oct. 22, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Oct. 22, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Oct. 22, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Oct. 22, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Oct. 22, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Oct. 22, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Oct. 22, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Oct. 22, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Oct. 22, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Oct. 22, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Oct. 22, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Oct. 22, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Oct. 22, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Oct. 22, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Oct. 22, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Oct. 22, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Oct. 22, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Oct. 22, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Oct. 22, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Oct. 22, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Oct. 22, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Oct. 22, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Oct. 22, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Oct. 22, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Oct. 22, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Oct. 22, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Oct. 22, 2021