Fullmetal Alchemist: Brotherhood แขนกลคนแปรธาตุ: Season 1

Your rating: 0
5 1 vote

เรื่องย่อ เอ็ดเวิร์ด และ อัลฟองเซ เอลริค สองพี่น้องตระกูลเอลริค ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์” ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ด้วยสัจจะของโลกแล้วไม่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมากจากความว่างเปล่าได้ เอ็ดและอัลต้องจ่ายค่าผ่านทางในการรับรู้แก่นแท้โดยแลกด้วยร่างกาย เอ็ดจ่ายด้วยขา ส่วนอัลจ่ายด้วยร่างกายทั้งหมด เมื่อกลับขึ้นมากจากประตูสัจจะเอ็ดพบว่าร่างของน้องชายหายไปทั้งหมด จึงจ่ายด้วยแขนและดึงวิญญาณของน้องชายผนึกไว้ในชุดเกราะด้วยตราโลหิต พันเอก รอย มัสแตง แห่งกองทัพทราบเรื่องเห็นว่าเอ็ดมีฝีมือถึงขนาดสามารถผนึกวิญญาณได้ จึงเสนอให้เอ็ดเข้าเป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ” เพื่อที่เอ็ดจะได้รับสิทธิต่างๆจากทางการ และเป็นการสะดวกยิ่งขึ้นในการหาวิธีกลับเป็นเหมือนเดิม เอ็ดได้ตอบตกลงเข้านักเล่นแร่แปรธาตุของทางการ ได้ฉายาว่า นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล จากการที่เขาสามารถใช้วิชาแปรธาตุได้โดยไม่ต้องใช้วงแหวนแปรธาตุ และเริ่มออกตามหาศิลานักปราชญ์ เป็นศิลาวิเศษณ์ที่ทำให้สามารถใช้พลังการแปรธาตุที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ทัดเทียม

 • 1 - 1
  EP 1 Jul. 16, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jul. 16, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jul. 16, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jul. 16, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jul. 16, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jul. 16, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jul. 16, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jul. 16, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jul. 16, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jul. 16, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jul. 16, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jul. 16, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jul. 16, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jul. 16, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jul. 16, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jul. 16, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jul. 16, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jul. 16, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jul. 16, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jul. 16, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jul. 16, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jul. 16, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jul. 16, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jul. 16, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jul. 16, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jul. 16, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jul. 16, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jul. 16, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jul. 16, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jul. 16, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jul. 16, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jul. 16, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jul. 16, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jul. 16, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jul. 16, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jul. 16, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jul. 16, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jul. 16, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jul. 16, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jul. 16, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jul. 16, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jul. 16, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jul. 16, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jul. 16, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jul. 16, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jul. 16, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jul. 16, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jul. 16, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jul. 16, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jul. 16, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jul. 16, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jul. 16, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jul. 16, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jul. 16, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jul. 16, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jul. 16, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jul. 16, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jul. 16, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jul. 16, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jul. 16, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jul. 16, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jul. 16, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jul. 16, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jul. 16, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jul. 16, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jul. 16, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jul. 16, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jul. 16, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jul. 16, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jul. 16, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jul. 16, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jul. 16, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jul. 16, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jul. 16, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jul. 16, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jul. 16, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jul. 16, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jul. 16, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jul. 16, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jul. 16, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jul. 16, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jul. 16, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jul. 16, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jul. 16, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jul. 16, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jul. 16, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jul. 16, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jul. 16, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jul. 16, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jul. 16, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jul. 16, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jul. 16, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jul. 16, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jul. 16, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jul. 16, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jul. 16, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jul. 16, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jul. 16, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jul. 16, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jul. 16, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jul. 16, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jul. 16, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Jul. 16, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Jul. 16, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Jul. 16, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Jul. 16, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Jul. 16, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Jul. 16, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Jul. 16, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Jul. 16, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Jul. 16, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Jul. 16, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Jul. 16, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Jul. 16, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Jul. 16, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Jul. 16, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Jul. 16, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Jul. 16, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Jul. 16, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Jul. 16, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Jul. 16, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Jul. 16, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Jul. 16, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Jul. 16, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Jul. 16, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Jul. 16, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Jul. 16, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Jul. 16, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Jul. 16, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Jul. 16, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Jul. 16, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Jul. 16, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Jul. 16, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Jul. 16, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Jul. 16, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Jul. 16, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Jul. 16, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Jul. 16, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Jul. 16, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Jul. 16, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Jul. 16, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Jul. 16, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Jul. 16, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Jul. 16, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Jul. 16, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Jul. 16, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Jul. 16, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Jul. 16, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Jul. 16, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Jul. 16, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Jul. 16, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Jul. 16, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Jul. 16, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Jul. 16, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Jul. 16, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Jul. 16, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Jul. 16, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Jul. 16, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Jul. 16, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Jul. 16, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Jul. 16, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Jul. 16, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Jul. 16, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Jul. 16, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Jul. 16, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Jul. 16, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Jul. 16, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Jul. 16, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Jul. 16, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Jul. 16, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Jul. 16, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Jul. 16, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Jul. 16, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Jul. 16, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Jul. 16, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Jul. 16, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Jul. 16, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Jul. 16, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Jul. 16, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Jul. 16, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Jul. 16, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Jul. 16, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Jul. 16, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Jul. 16, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Jul. 16, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Jul. 16, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Jul. 16, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Jul. 16, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Jul. 16, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Jul. 16, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Jul. 16, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Jul. 16, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Jul. 16, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Jul. 16, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Jul. 16, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Jul. 16, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Jul. 16, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Jul. 16, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Jul. 16, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Jul. 16, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Jul. 16, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Jul. 16, 2024
 • 1 - 50
  EP 50 Jul. 16, 2024
 • 1 - 50
  EP 50 Jul. 16, 2024
 • 1 - 50
  EP 50 Jul. 16, 2024
 • 1 - 50
  EP 50 Jul. 16, 2024
 • 1 - 51
  EP 51 Jul. 16, 2024
 • 1 - 51
  EP 51 Jul. 16, 2024
 • 1 - 51
  EP 51 Jul. 16, 2024
 • 1 - 51
  EP 51 Jul. 16, 2024
 • 1 - 52
  EP 52 Jul. 16, 2024
 • 1 - 52
  EP 52 Jul. 16, 2024
 • 1 - 52
  EP 52 Jul. 16, 2024
 • 1 - 52
  EP 52 Jul. 16, 2024
 • 1 - 53
  EP 53 Jul. 16, 2024
 • 1 - 53
  EP 53 Jul. 16, 2024
 • 1 - 53
  EP 53 Jul. 16, 2024
 • 1 - 53
  EP 53 Jul. 16, 2024
 • 1 - 54
  EP 54 Jul. 16, 2024
 • 1 - 54
  EP 54 Jul. 16, 2024
 • 1 - 54
  EP 54 Jul. 16, 2024
 • 1 - 54
  EP 54 Jul. 16, 2024
 • 1 - 55
  EP 55 Jul. 16, 2024
 • 1 - 55
  EP 55 Jul. 16, 2024
 • 1 - 55
  EP 55 Jul. 16, 2024
 • 1 - 55
  EP 55 Jul. 16, 2024
 • 1 - 56
  EP 56 Jul. 16, 2024
 • 1 - 56
  EP 56 Jul. 16, 2024
 • 1 - 56
  EP 56 Jul. 16, 2024
 • 1 - 56
  EP 56 Jul. 16, 2024
 • 1 - 57
  EP 57 Jul. 16, 2024
 • 1 - 57
  EP 57 Jul. 16, 2024
 • 1 - 57
  EP 57 Jul. 16, 2024
 • 1 - 57
  EP 57 Jul. 16, 2024
 • 1 - 58
  EP 58 Jul. 16, 2024
 • 1 - 58
  EP 58 Jul. 16, 2024
 • 1 - 58
  EP 58 Jul. 16, 2024
 • 1 - 58
  EP 58 Jul. 16, 2024
 • 1 - 59
  EP 59 Jul. 16, 2024
 • 1 - 59
  EP 59 Jul. 16, 2024
 • 1 - 59
  EP 59 Jul. 16, 2024
 • 1 - 59
  EP 59 Jul. 16, 2024
 • 1 - 60
  EP 60 Jul. 16, 2024
 • 1 - 60
  EP 60 Jul. 16, 2024
 • 1 - 60
  EP 60 Jul. 16, 2024
 • 1 - 60
  EP 60 Jul. 16, 2024
 • 1 - 61
  EP 61 Jul. 16, 2024
 • 1 - 61
  EP 61 Jul. 16, 2024
 • 1 - 61
  EP 61 Jul. 16, 2024
 • 1 - 61
  EP 61 Jul. 16, 2024
 • 1 - 62
  EP 62 Jul. 16, 2024
 • 1 - 62
  EP 62 Jul. 16, 2024
 • 1 - 62
  EP 62 Jul. 16, 2024
 • 1 - 62
  EP 62 Jul. 16, 2024
 • 1 - 63
  EP 63 Jul. 16, 2024
 • 1 - 63
  EP 63 Jul. 16, 2024
 • 1 - 63
  EP 63 Jul. 16, 2024
 • 1 - 63
  EP 63 Jul. 16, 2024
 • 1 - 64
  EP 64 Jul. 16, 2024
 • 1 - 64
  EP 64 Jul. 16, 2024
 • 1 - 64
  EP 64 Jul. 16, 2024
 • 1 - 64
  EP 64 Jul. 16, 2024