Hunter x Hunter ฮันเตอร์ x ฮันเตอร์: Season 1

Your rating: 0
7 1 vote
โดยเรื่องราวในเวอร์ชั่นนี้ ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าฮันเตอร์ ที่ออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อปฎิบัติภาระกิจที่ยากและ อันตราย เพื่อเพิ่มลำดับของตัวเอง…โดยมี กอร์น เด็กชายอายุ 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับน้าสาวชื่อมิโตะ ในเกาะปลาวาฬ ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ที่ชาวประมงอาศัยอยู่กันตัวกอร์นนั้นตั้งแต่เด็กก็เชื่อว่า พ่อและแม่ของเขาเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่เขายังเด็กเพราะทุกคนรวมทั้งน้า ของเขาบอกอย่างนั้นแต่ทว่าเมื่อเขาได้ทราบความจริงเกี่ยวกับพ่อ เขาจึงตัดสินใจ ที่จะออกเดินทางตามรอยของพ่อที่เป็นฮันเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ในตำ นาน ระหว่างการเดินทาง กอร์นก็ได้พบ กับ คิรัวร์ คุราปิก้าและ เลโอลีโอ พวกเขาต้องทดสอบคุณสมบัติมากมายเพื่อไปถึง เป้าหมายของการเป็นฮันเตอร์… 
 • 1 - 1
  EP 1 Nov. 27, 2021
 • 1 - 1
  EP 1 Nov. 27, 2021
 • 1 - 1
  EP 1 Nov. 27, 2021
 • 1 - 1
  EP 1 Nov. 27, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Nov. 27, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Nov. 27, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Nov. 27, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Nov. 27, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Nov. 27, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Nov. 27, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Nov. 27, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Nov. 27, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Nov. 27, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Nov. 27, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Nov. 27, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Nov. 27, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Nov. 27, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Nov. 27, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Nov. 27, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Nov. 27, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Nov. 27, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Nov. 27, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Nov. 27, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Nov. 27, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Nov. 27, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Nov. 27, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Nov. 27, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Nov. 27, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Nov. 27, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Nov. 27, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Nov. 27, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Nov. 27, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Nov. 27, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Nov. 27, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Nov. 27, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Nov. 27, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Nov. 27, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Nov. 27, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Nov. 27, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Nov. 27, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Nov. 27, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Nov. 27, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Nov. 27, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Nov. 27, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Nov. 27, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Nov. 27, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Nov. 27, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Nov. 27, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Nov. 27, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Nov. 27, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Nov. 27, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Nov. 27, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Nov. 27, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Nov. 27, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Nov. 27, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Nov. 27, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Nov. 27, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Nov. 27, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Nov. 27, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Nov. 27, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Nov. 27, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Nov. 27, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Nov. 27, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Nov. 27, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Nov. 27, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Nov. 27, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Nov. 27, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Nov. 27, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Nov. 27, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Nov. 27, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Nov. 27, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Nov. 27, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Nov. 27, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Nov. 27, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Nov. 27, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Nov. 27, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Nov. 27, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Nov. 27, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Nov. 27, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Nov. 27, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Nov. 27, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Nov. 27, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Nov. 27, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Nov. 27, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Nov. 27, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Nov. 27, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Nov. 27, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Nov. 27, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Nov. 27, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Nov. 27, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Nov. 27, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Nov. 27, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Nov. 27, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Nov. 27, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Nov. 27, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Nov. 27, 2021
 • 1 - 25
  EP 25 Nov. 27, 2021
 • 1 - 25
  EP 25 Nov. 27, 2021
 • 1 - 25
  EP 25 Nov. 27, 2021
 • 1 - 25
  EP 25 Nov. 27, 2021
 • 1 - 26
  EP 26 Nov. 27, 2021
 • 1 - 26
  EP 26 Nov. 27, 2021
 • 1 - 26
  EP 26 Nov. 27, 2021
 • 1 - 26
  EP 26 Nov. 27, 2021
 • 1 - 27
  EP 27 Nov. 27, 2021
 • 1 - 27
  EP 27 Nov. 27, 2021
 • 1 - 27
  EP 27 Nov. 27, 2021
 • 1 - 27
  EP 27 Nov. 27, 2021
 • 1 - 28
  EP 28 Nov. 27, 2021
 • 1 - 28
  EP 28 Nov. 27, 2021
 • 1 - 28
  EP 28 Nov. 27, 2021
 • 1 - 28
  EP 28 Nov. 27, 2021
 • 1 - 29
  EP 29 Nov. 27, 2021
 • 1 - 29
  EP 29 Nov. 27, 2021
 • 1 - 29
  EP 29 Nov. 27, 2021
 • 1 - 29
  EP 29 Nov. 27, 2021
 • 1 - 30
  EP 30 Nov. 27, 2021
 • 1 - 30
  EP 30 Nov. 27, 2021
 • 1 - 30
  EP 30 Nov. 27, 2021
 • 1 - 30
  EP 30 Nov. 27, 2021
 • 1 - 31
  EP 31 Nov. 27, 2021
 • 1 - 31
  EP 31 Nov. 27, 2021
 • 1 - 31
  EP 31 Nov. 27, 2021
 • 1 - 31
  EP 31 Nov. 27, 2021
 • 1 - 32
  EP 32 Nov. 27, 2021
 • 1 - 32
  EP 32 Nov. 27, 2021
 • 1 - 32
  EP 32 Nov. 27, 2021
 • 1 - 32
  EP 32 Nov. 27, 2021
 • 1 - 33
  EP 33 Nov. 27, 2021
 • 1 - 33
  EP 33 Nov. 27, 2021
 • 1 - 33
  EP 33 Nov. 27, 2021
 • 1 - 33
  EP 33 Nov. 27, 2021
 • 1 - 34
  EP 34 Nov. 27, 2021
 • 1 - 34
  EP 34 Nov. 27, 2021
 • 1 - 34
  EP 34 Nov. 27, 2021
 • 1 - 34
  EP 34 Nov. 27, 2021
 • 1 - 35
  EP 35 Nov. 27, 2021
 • 1 - 35
  EP 35 Nov. 27, 2021
 • 1 - 35
  EP 35 Nov. 27, 2021
 • 1 - 35
  EP 35 Nov. 27, 2021
 • 1 - 36
  EP 36 Nov. 27, 2021
 • 1 - 36
  EP 36 Nov. 27, 2021
 • 1 - 36
  EP 36 Nov. 27, 2021
 • 1 - 36
  EP 36 Nov. 27, 2021
 • 1 - 37
  EP 37 Nov. 27, 2021
 • 1 - 37
  EP 37 Nov. 27, 2021
 • 1 - 37
  EP 37 Nov. 27, 2021
 • 1 - 37
  EP 37 Nov. 27, 2021
 • 1 - 38
  EP 38 Nov. 27, 2021
 • 1 - 38
  EP 38 Nov. 27, 2021
 • 1 - 38
  EP 38 Nov. 27, 2021
 • 1 - 38
  EP 38 Nov. 27, 2021
 • 1 - 39
  EP 39 Nov. 27, 2021
 • 1 - 39
  EP 39 Nov. 27, 2021
 • 1 - 39
  EP 39 Nov. 27, 2021
 • 1 - 39
  EP 39 Nov. 27, 2021
 • 1 - 40
  EP 40 Nov. 27, 2021
 • 1 - 40
  EP 40 Nov. 27, 2021
 • 1 - 40
  EP 40 Nov. 27, 2021
 • 1 - 40
  EP 40 Nov. 27, 2021
 • 1 - 41
  EP 41 Nov. 27, 2021
 • 1 - 41
  EP 41 Nov. 27, 2021
 • 1 - 41
  EP 41 Nov. 27, 2021
 • 1 - 41
  EP 41 Nov. 27, 2021
 • 1 - 42
  EP 42 Nov. 27, 2021
 • 1 - 42
  EP 42 Nov. 27, 2021
 • 1 - 42
  EP 42 Nov. 27, 2021
 • 1 - 42
  EP 42 Nov. 27, 2021
 • 1 - 43
  EP 43 Nov. 27, 2021
 • 1 - 43
  EP 43 Nov. 27, 2021
 • 1 - 43
  EP 43 Nov. 27, 2021
 • 1 - 43
  EP 43 Nov. 27, 2021
 • 1 - 44
  EP 44 Nov. 27, 2021
 • 1 - 44
  EP 44 Nov. 27, 2021
 • 1 - 44
  EP 44 Nov. 27, 2021
 • 1 - 44
  EP 44 Nov. 27, 2021
 • 1 - 45
  EP 45 Nov. 27, 2021
 • 1 - 45
  EP 45 Nov. 27, 2021
 • 1 - 45
  EP 45 Nov. 27, 2021
 • 1 - 45
  EP 45 Nov. 27, 2021
 • 1 - 46
  EP 46 Nov. 27, 2021
 • 1 - 46
  EP 46 Nov. 27, 2021
 • 1 - 46
  EP 46 Nov. 27, 2021
 • 1 - 46
  EP 46 Nov. 27, 2021
 • 1 - 47
  EP 47 Nov. 27, 2021
 • 1 - 47
  EP 47 Nov. 27, 2021
 • 1 - 47
  EP 47 Nov. 27, 2021
 • 1 - 47
  EP 47 Nov. 27, 2021
 • 1 - 48
  EP 48 Nov. 27, 2021
 • 1 - 48
  EP 48 Nov. 27, 2021
 • 1 - 48
  EP 48 Nov. 27, 2021
 • 1 - 48
  EP 48 Nov. 27, 2021
 • 1 - 49
  EP 49 Nov. 27, 2021
 • 1 - 49
  EP 49 Nov. 27, 2021
 • 1 - 49
  EP 49 Nov. 27, 2021
 • 1 - 49
  EP 49 Nov. 27, 2021
 • 1 - 50
  EP 50 Nov. 27, 2021
 • 1 - 50
  EP 50 Nov. 27, 2021
 • 1 - 50
  EP 50 Nov. 27, 2021
 • 1 - 50
  EP 50 Nov. 27, 2021