Kamen Rider Zi-O มาสค์ไรเดอร์จิโอ: Season 1

Your rating: 0
8 1 vote
เรื่องราวของสาวน้อยจากโลกอนาคตปี 2068 ที่ย้อนเวลากลับมาในปี 2018 ด้วยไทม์แมชชีนเพื่อตามหา “ฮีโร่” ผู้กอบกู้โลก เธอปรากฏตัวต่อหน้าเด็กหนุ่มผู้เกิดในปี 2000 และช่วงเวลาที่เธอจากมานั้นทุกอย่างได้สิ้นสูญไปหมดแล้ว โดยฝีมือของผู้ชั่วร้ายที่เธอเรียกว่า “ราชันย์แห่งกาลเวลา”
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 27, 2021
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 27, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 27, 2021
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 27, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 27, 2021
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 27, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 27, 2021
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 27, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 27, 2021
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 27, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 27, 2021
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 27, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 27, 2021
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 27, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 27, 2021
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 27, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 27, 2021
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 27, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 27, 2021
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 27, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 27, 2021
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 27, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 27, 2021
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 27, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Oct. 27, 2021
 • 1 - 13
  EP 13 Oct. 27, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Oct. 27, 2021
 • 1 - 14
  EP 14 Oct. 27, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Oct. 27, 2021
 • 1 - 15
  EP 15 Oct. 27, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Oct. 27, 2021
 • 1 - 16
  EP 16 Oct. 27, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Oct. 27, 2021
 • 1 - 17
  EP 17 Oct. 27, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Oct. 27, 2021
 • 1 - 18
  EP 18 Oct. 27, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Oct. 27, 2021
 • 1 - 19
  EP 19 Oct. 27, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Oct. 27, 2021
 • 1 - 20
  EP 20 Oct. 27, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Oct. 27, 2021
 • 1 - 21
  EP 21 Oct. 27, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Oct. 27, 2021
 • 1 - 22
  EP 22 Oct. 27, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Oct. 27, 2021
 • 1 - 23
  EP 23 Oct. 27, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Oct. 27, 2021
 • 1 - 24
  EP 24 Oct. 27, 2021
 • 1 - 25
  EP 25 Oct. 27, 2021
 • 1 - 25
  EP 25 Oct. 27, 2021
 • 1 - 26
  EP 26 Oct. 27, 2021
 • 1 - 26
  EP 26 Oct. 27, 2021
 • 1 - 27
  EP 27 Oct. 27, 2021
 • 1 - 27
  EP 27 Oct. 27, 2021
 • 1 - 28
  EP 28 Oct. 27, 2021
 • 1 - 28
  EP 28 Oct. 27, 2021
 • 1 - 29
  EP 29 Oct. 27, 2021
 • 1 - 29
  EP 29 Oct. 27, 2021
 • 1 - 30
  EP 30 Oct. 27, 2021
 • 1 - 30
  EP 30 Oct. 27, 2021
 • 1 - 31
  EP 31 Oct. 27, 2021
 • 1 - 31
  EP 31 Oct. 27, 2021
 • 1 - 32
  EP 32 Oct. 27, 2021
 • 1 - 32
  EP 32 Oct. 27, 2021
 • 1 - 33
  EP 33 Oct. 27, 2021
 • 1 - 33
  EP 33 Oct. 27, 2021
 • 1 - 34
  EP 34 Oct. 27, 2021
 • 1 - 34
  EP 34 Oct. 27, 2021
 • 1 - 35
  EP 35 Oct. 27, 2021
 • 1 - 35
  EP 35 Oct. 27, 2021
 • 1 - 36
  EP 36 Oct. 27, 2021
 • 1 - 36
  EP 36 Oct. 27, 2021
 • 1 - 37
  EP 37 Oct. 27, 2021
 • 1 - 37
  EP 37 Oct. 27, 2021
 • 1 - 38
  EP 38 Oct. 27, 2021
 • 1 - 38
  EP 38 Oct. 27, 2021
 • 1 - 39
  EP 39 Oct. 27, 2021
 • 1 - 39
  EP 39 Oct. 27, 2021
 • 1 - 40
  EP 40 Oct. 27, 2021
 • 1 - 40
  EP 40 Oct. 27, 2021
 • 1 - 41
  EP 41 Oct. 27, 2021
 • 1 - 41
  EP 41 Oct. 27, 2021
 • 1 - 42
  EP 42 Oct. 27, 2021
 • 1 - 42
  EP 42 Oct. 27, 2021
 • 1 - 43
  EP 43 Oct. 27, 2021
 • 1 - 43
  EP 43 Oct. 27, 2021
 • 1 - 44
  EP 44 Oct. 27, 2021
 • 1 - 44
  EP 44 Oct. 27, 2021
 • 1 - 45
  EP 45 Oct. 27, 2021
 • 1 - 45
  EP 45 Oct. 27, 2021
 • 1 - 46
  EP 46 Oct. 27, 2021
 • 1 - 46
  EP 46 Oct. 27, 2021
 • 1 - 47
  EP 47 Oct. 27, 2021
 • 1 - 47
  EP 47 Oct. 27, 2021
 • 1 - 48
  EP 48 Oct. 27, 2021
 • 1 - 48
  EP 48 Oct. 27, 2021
 • 1 - 49
  EP 49 Oct. 27, 2021
 • 1 - 49
  EP 49 Oct. 27, 2021