Sailor Moon Season 3 เซเลอร์มูนเอส: Season 3

Your rating: 0
6 1 vote

เซเลอร์มูนภาค S ภาคนี้ว่าด้วยเรื่องการตามหา“เครื่องรางทาริสแมน” เครื่องรางจากมนุษย์ผู้มีดวงใจบริสุทธิ์ ที่มีทั้งหมด 3 ชิ้น เมื่อครบแล้ว มันจะนำไปหาที่ซ่อน“จอกศักดิ์สิทธิ์”…จอกที่มีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และเป็นที่ต้องการของอาณาจักร “เดธบัสเตอร์”…ศัตรูจากระบบสุริยะทาโอ ที่ต้องการนำพลังของจอกไปเสริมอำนาจมืดให้แก่“ผู้ช่วยโลกแห่งความมืด” เพื่อเปลี่ยนโลกให้เป็นดาวของพวกมัน ร้อนถึงเหล่าอัศวินเซเลอร์ ที่ต้องหาเครื่องรางดังกล่าวให้ครบก่อนพวกเดธบัสเตอร์จะเป็นฝ่ายเจอเสียก่อน ร่ายมายาวจนใกล้จะจบภาค หากันแทบตาย สุดท้าย เครื่องรางทาริสแมนที่ว่า “อยู่ภายในจิตใจของเซเลอร์ยูเรนัส และเซเลอร์เนปจูน” (ใกล้แค่นี้เอง) ส่วนชิ้นสุดท้าย เป็นคริสตัลที่อยู่บนปลายยอด “ง้าวแห่งการทำลาย” ของเซเลอร์แซทเทิร์นนั่นเอง… ด้วยพลังของจอกศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ “เซเลอร์มูน” กลายเป็น “ซุปเปอร์เซเลอร์มูน” แต่ภาระกิจของพวกเธอก็ใช่ว่าจะหมดเพียงเท่านี้ หากแต่ว่าพวกเธอยังคอยยับยั้งการตื่นของอัศวินดาวเสาร์แห่งการทำลาย “เซเลอร์แซทเทิร์น” ผู้มีพลังถึงขั้น “ทำลายโลกได้ทั้งใบ” อีกด้วย ท้ายสุดหลังจากเซเลอร์แซทเทิร์นได้สละชีวิตตนเข้าไปทำลายผู้ช่วยโลกแห่งความมืดจากข้างในตัวมัน และเธอก็กลับไปเกิดเป็นทารกอีกครั้ง ซึ่งยูเรนัสกับเนปจูนเป็นคนเอาไปเลี้ยงดู (เป็นพ่อกะแม่เด็ก?) แล้วพวกเธอทั้งสอง ก็แยกไปใช้ชีวิตของพวกเธอ (ในแบบสามีภรรยา??)

 • 3 - 1
  EP 1 Apr. 17, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 Apr. 17, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 Apr. 17, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 Apr. 17, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 Apr. 17, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 Apr. 17, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 Apr. 17, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 Apr. 17, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 Apr. 17, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 Apr. 17, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 Apr. 17, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 Apr. 17, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 Apr. 17, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 Apr. 17, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 Apr. 17, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 Apr. 17, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 Apr. 17, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 Apr. 17, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 Apr. 17, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 Apr. 17, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 Apr. 17, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 Apr. 17, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 Apr. 17, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 Apr. 17, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 Apr. 17, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 Apr. 17, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 Apr. 17, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 Apr. 17, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 Apr. 17, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 Apr. 17, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 Apr. 17, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 Apr. 17, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 Apr. 17, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 Apr. 17, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 Apr. 17, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 Apr. 17, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 Apr. 17, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 Apr. 17, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 Apr. 17, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 Apr. 17, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 Apr. 17, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 Apr. 17, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 Apr. 17, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 Apr. 17, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 Apr. 17, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 Apr. 17, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 Apr. 17, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 Apr. 17, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 Apr. 17, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 Apr. 17, 2024
 • 3 - 26
  EP 26 Apr. 17, 2024
 • 3 - 26
  EP 26 Apr. 17, 2024
 • 3 - 27
  EP 27 Apr. 17, 2024
 • 3 - 27
  EP 27 Apr. 17, 2024
 • 3 - 28
  EP 28 Apr. 17, 2024
 • 3 - 28
  EP 28 Apr. 17, 2024
 • 3 - 29
  EP 29 Apr. 17, 2024
 • 3 - 29
  EP 29 Apr. 17, 2024
 • 3 - 30
  EP 30 Apr. 17, 2024
 • 3 - 30
  EP 30 Apr. 17, 2024
 • 3 - 31
  EP 31 Apr. 17, 2024
 • 3 - 31
  EP 31 Apr. 17, 2024
 • 3 - 32
  EP 32 Apr. 17, 2024
 • 3 - 32
  EP 32 Apr. 17, 2024
 • 3 - 33
  EP 33 Apr. 17, 2024
 • 3 - 33
  EP 33 Apr. 17, 2024
 • 3 - 34
  EP 34 Apr. 17, 2024
 • 3 - 34
  EP 34 Apr. 17, 2024
 • 3 - 35
  EP 35 Apr. 17, 2024
 • 3 - 35
  EP 35 Apr. 17, 2024
 • 3 - 36
  EP 36 Apr. 17, 2024
 • 3 - 36
  EP 36 Apr. 17, 2024
 • 3 - 37
  EP 37 Apr. 17, 2024
 • 3 - 37
  EP 37 Apr. 17, 2024
 • 3 - 38
  EP 38 Apr. 17, 2024
 • 3 - 38
  EP 38 Apr. 17, 2024