Sailor Moon Season 5 เซเลอร์มูน เซเลอร์สตาร์: Season 5

Your rating: 0
9 1 vote

ด้วยการรวมพลังของทุกคนก็ช่วยให้เซเลอร์มูนเปลี่ยนร่างเป็น “อีเทอร์นอลเซเลอร์มูน” (ร่างสุดยอดมีปีกอยู่ข้างหลัง)ได้ในที่สุด และศึกชิงตัวมาโมรุที่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในกระจกคืนมาจึงเริ่มขึ้น (ไม่อย่างนั้นอุซางิน้อยจะต้องหายตัวไป..เพราะอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนเแปลง) หลังจัดการกับราชินีเนเลเนียได้ การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายจึงได้เริ่มขึ้น เหล่าร้ายของภาคสุดท้าย… เป็นเหล่าอัศวินเซเลอร์ที่แยกร่างมาจากกาแล็กเซีย… เมื่ออัศวินเซเลอร์ในตำนาน “กาแลคเซีย” ปรากฏตัว เธอต้องการจะครอบครองจักรวาลและกาแลคซี่ทั้งหมด…เธอจึงทำลายดวงดาวต่างๆ เพื่อรวบรวม“สตาร์ซีด”ไว้ ขาดมีอยู่เพียง“สตาร์ซีดที่แท้จริง”อีกอันเดียว (กาแลคเซียนี่แหละที่เป็นเจ้าของเสียงลึกลับชักนำให้เนเลเนียกลับมาอาละวาดอีก และยังปลุกให้พลังของเซเลอร์แซทเทิร์นตื่นขึ้นด้วย)

 • 5 - 1
  EP 1 Jul. 15, 2024
 • 5 - 1
  EP 1 Jul. 15, 2024
 • 5 - 1
  EP 1 Jul. 15, 2024
 • 5 - 1
  EP 1 Jul. 15, 2024
 • 5 - 1
  EP 1 Jul. 15, 2024
 • 5 - 2
  EP 2 Jul. 15, 2024
 • 5 - 2
  EP 2 Jul. 15, 2024
 • 5 - 2
  EP 2 Jul. 15, 2024
 • 5 - 2
  EP 2 Jul. 15, 2024
 • 5 - 2
  EP 2 Jul. 15, 2024
 • 5 - 3
  EP 3 Jul. 15, 2024
 • 5 - 3
  EP 3 Jul. 15, 2024
 • 5 - 3
  EP 3 Jul. 15, 2024
 • 5 - 3
  EP 3 Jul. 15, 2024
 • 5 - 3
  EP 3 Jul. 15, 2024
 • 5 - 4
  EP 4 Jul. 15, 2024
 • 5 - 4
  EP 4 Jul. 15, 2024
 • 5 - 4
  EP 4 Jul. 15, 2024
 • 5 - 4
  EP 4 Jul. 15, 2024
 • 5 - 4
  EP 4 Jul. 15, 2024
 • 5 - 5
  EP 5 Jul. 15, 2024
 • 5 - 5
  EP 5 Jul. 15, 2024
 • 5 - 5
  EP 5 Jul. 15, 2024
 • 5 - 5
  EP 5 Jul. 15, 2024
 • 5 - 5
  EP 5 Jul. 15, 2024
 • 5 - 6
  EP 6 Jul. 15, 2024
 • 5 - 6
  EP 6 Jul. 15, 2024
 • 5 - 6
  EP 6 Jul. 15, 2024
 • 5 - 6
  EP 6 Jul. 15, 2024
 • 5 - 6
  EP 6 Jul. 15, 2024
 • 5 - 7
  EP 7 Jul. 15, 2024
 • 5 - 7
  EP 7 Jul. 15, 2024
 • 5 - 7
  EP 7 Jul. 15, 2024
 • 5 - 7
  EP 7 Jul. 15, 2024
 • 5 - 7
  EP 7 Jul. 15, 2024
 • 5 - 8
  EP 8 Jul. 15, 2024
 • 5 - 8
  EP 8 Jul. 15, 2024
 • 5 - 8
  EP 8 Jul. 15, 2024
 • 5 - 8
  EP 8 Jul. 15, 2024
 • 5 - 8
  EP 8 Jul. 15, 2024
 • 5 - 9
  EP 9 Jul. 15, 2024
 • 5 - 9
  EP 9 Jul. 15, 2024
 • 5 - 9
  EP 9 Jul. 15, 2024
 • 5 - 9
  EP 9 Jul. 15, 2024
 • 5 - 9
  EP 9 Jul. 15, 2024
 • 5 - 10
  EP 10 Jul. 15, 2024
 • 5 - 10
  EP 10 Jul. 15, 2024
 • 5 - 10
  EP 10 Jul. 15, 2024
 • 5 - 10
  EP 10 Jul. 15, 2024
 • 5 - 10
  EP 10 Jul. 15, 2024
 • 5 - 11
  EP 11 Jul. 15, 2024
 • 5 - 11
  EP 11 Jul. 15, 2024
 • 5 - 11
  EP 11 Jul. 15, 2024
 • 5 - 11
  EP 11 Jul. 15, 2024
 • 5 - 11
  EP 11 Jul. 15, 2024
 • 5 - 12
  EP 12 Jul. 15, 2024
 • 5 - 12
  EP 12 Jul. 15, 2024
 • 5 - 12
  EP 12 Jul. 15, 2024
 • 5 - 12
  EP 12 Jul. 15, 2024
 • 5 - 12
  EP 12 Jul. 15, 2024
 • 5 - 13
  EP 13 Jul. 15, 2024
 • 5 - 13
  EP 13 Jul. 15, 2024
 • 5 - 13
  EP 13 Jul. 15, 2024
 • 5 - 13
  EP 13 Jul. 15, 2024
 • 5 - 13
  EP 13 Jul. 15, 2024
 • 5 - 14
  EP 14 Jul. 15, 2024
 • 5 - 14
  EP 14 Jul. 15, 2024
 • 5 - 14
  EP 14 Jul. 15, 2024
 • 5 - 14
  EP 14 Jul. 15, 2024
 • 5 - 14
  EP 14 Jul. 15, 2024
 • 5 - 15
  EP 15 Jul. 15, 2024
 • 5 - 15
  EP 15 Jul. 15, 2024
 • 5 - 15
  EP 15 Jul. 15, 2024
 • 5 - 15
  EP 15 Jul. 15, 2024
 • 5 - 15
  EP 15 Jul. 15, 2024
 • 5 - 16
  EP 16 Jul. 15, 2024
 • 5 - 16
  EP 16 Jul. 15, 2024
 • 5 - 16
  EP 16 Jul. 15, 2024
 • 5 - 16
  EP 16 Jul. 15, 2024
 • 5 - 16
  EP 16 Jul. 15, 2024
 • 5 - 17
  EP 17 Jul. 15, 2024
 • 5 - 17
  EP 17 Jul. 15, 2024
 • 5 - 17
  EP 17 Jul. 15, 2024
 • 5 - 17
  EP 17 Jul. 15, 2024
 • 5 - 17
  EP 17 Jul. 15, 2024
 • 5 - 18
  EP 18 Jul. 15, 2024
 • 5 - 18
  EP 18 Jul. 15, 2024
 • 5 - 18
  EP 18 Jul. 15, 2024
 • 5 - 18
  EP 18 Jul. 15, 2024
 • 5 - 18
  EP 18 Jul. 15, 2024
 • 5 - 19
  EP 19 Jul. 15, 2024
 • 5 - 19
  EP 19 Jul. 15, 2024
 • 5 - 19
  EP 19 Jul. 15, 2024
 • 5 - 19
  EP 19 Jul. 15, 2024
 • 5 - 19
  EP 19 Jul. 15, 2024
 • 5 - 20
  EP 20 Jul. 15, 2024
 • 5 - 20
  EP 20 Jul. 15, 2024
 • 5 - 20
  EP 20 Jul. 15, 2024
 • 5 - 20
  EP 20 Jul. 15, 2024
 • 5 - 20
  EP 20 Jul. 15, 2024
 • 5 - 21
  EP 21 Jul. 15, 2024
 • 5 - 21
  EP 21 Jul. 15, 2024
 • 5 - 21
  EP 21 Jul. 15, 2024
 • 5 - 21
  EP 21 Jul. 15, 2024
 • 5 - 21
  EP 21 Jul. 15, 2024
 • 5 - 22
  EP 22 Jul. 15, 2024
 • 5 - 22
  EP 22 Jul. 15, 2024
 • 5 - 22
  EP 22 Jul. 15, 2024
 • 5 - 22
  EP 22 Jul. 15, 2024
 • 5 - 22
  EP 22 Jul. 15, 2024
 • 5 - 23
  EP 23 Jul. 15, 2024
 • 5 - 23
  EP 23 Jul. 15, 2024
 • 5 - 23
  EP 23 Jul. 15, 2024
 • 5 - 23
  EP 23 Jul. 15, 2024
 • 5 - 23
  EP 23 Jul. 15, 2024
 • 5 - 24
  EP 24 Jul. 15, 2024
 • 5 - 24
  EP 24 Jul. 15, 2024
 • 5 - 24
  EP 24 Jul. 15, 2024
 • 5 - 24
  EP 24 Jul. 15, 2024
 • 5 - 24
  EP 24 Jul. 15, 2024
 • 5 - 25
  EP 25 Jul. 15, 2024
 • 5 - 25
  EP 25 Jul. 15, 2024
 • 5 - 25
  EP 25 Jul. 15, 2024
 • 5 - 25
  EP 25 Jul. 15, 2024
 • 5 - 25
  EP 25 Jul. 15, 2024
 • 5 - 26
  EP 26 Jul. 15, 2024
 • 5 - 26
  EP 26 Jul. 15, 2024
 • 5 - 26
  EP 26 Jul. 15, 2024
 • 5 - 26
  EP 26 Jul. 15, 2024
 • 5 - 26
  EP 26 Jul. 15, 2024
 • 5 - 27
  EP 27 Jul. 15, 2024
 • 5 - 27
  EP 27 Jul. 15, 2024
 • 5 - 27
  EP 27 Jul. 15, 2024
 • 5 - 27
  EP 27 Jul. 15, 2024
 • 5 - 27
  EP 27 Jul. 15, 2024
 • 5 - 28
  EP 28 Jul. 15, 2024
 • 5 - 28
  EP 28 Jul. 15, 2024
 • 5 - 28
  EP 28 Jul. 15, 2024
 • 5 - 28
  EP 28 Jul. 15, 2024
 • 5 - 28
  EP 28 Jul. 15, 2024
 • 5 - 29
  EP 29 Jul. 15, 2024
 • 5 - 29
  EP 29 Jul. 15, 2024
 • 5 - 29
  EP 29 Jul. 15, 2024
 • 5 - 29
  EP 29 Jul. 15, 2024
 • 5 - 29
  EP 29 Jul. 15, 2024
 • 5 - 30
  EP 30 Jul. 15, 2024
 • 5 - 30
  EP 30 Jul. 15, 2024
 • 5 - 30
  EP 30 Jul. 15, 2024
 • 5 - 30
  EP 30 Jul. 15, 2024
 • 5 - 30
  EP 30 Jul. 15, 2024
 • 5 - 31
  EP 31 Jul. 15, 2024
 • 5 - 31
  EP 31 Jul. 15, 2024
 • 5 - 31
  EP 31 Jul. 15, 2024
 • 5 - 31
  EP 31 Jul. 15, 2024
 • 5 - 31
  EP 31 Jul. 15, 2024
 • 5 - 32
  EP 32 Jul. 15, 2024
 • 5 - 32
  EP 32 Jul. 15, 2024
 • 5 - 32
  EP 32 Jul. 15, 2024
 • 5 - 32
  EP 32 Jul. 15, 2024
 • 5 - 32
  EP 32 Jul. 15, 2024
 • 5 - 33
  EP 33 Jul. 15, 2024
 • 5 - 33
  EP 33 Jul. 15, 2024
 • 5 - 33
  EP 33 Jul. 15, 2024
 • 5 - 33
  EP 33 Jul. 15, 2024
 • 5 - 33
  EP 33 Jul. 15, 2024
 • 5 - 34
  EP 34 Jul. 15, 2024
 • 5 - 34
  EP 34 Jul. 15, 2024
 • 5 - 34
  EP 34 Jul. 15, 2024
 • 5 - 34
  EP 34 Jul. 15, 2024
 • 5 - 34
  EP 34 Jul. 15, 2024