Shoujo-tachi wa Kouya wo Mezasu: Season 1

Your rating: 0
8 1 vote

บันทาโร่ ชายผู้ไร้ฝันและความต้องการในอนาคต จนกระทั่งเพื่อนของเขา ซายูกิ ต้องการให้เขาช่วยกลุ่มของเธอในการผลิตเกมจีบสาวที่ซึ่งเขาไม่เคยเล่นมาก่อน

 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 23, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 23, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 23, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 23, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 23, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 23, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 23, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 23, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 23, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 23, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 23, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 23, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 23, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 23, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 23, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 23, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 23, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 23, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 23, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 23, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 23, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 23, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 23, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 23, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 23, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 23, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 23, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 23, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 23, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 23, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 23, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 23, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 23, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 23, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 23, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 23, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 23, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 23, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 23, 2024