Seasons and episodes

3Season 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
3Season 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
3Season 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
3Season 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 1
  EP 1 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 2
  EP 2 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 3
  EP 3 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 4
  EP 4 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 5
  EP 5 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 6
  EP 6 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 7
  EP 7 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 8
  EP 8 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 9
  EP 9 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 10
  EP 10 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 11
  EP 11 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 12
  EP 12 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 13
  EP 13 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 14
  EP 14 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 15
  EP 15 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 16
  EP 16 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 17
  EP 17 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 18
  EP 18 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 19
  EP 19 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 20
  EP 20 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 21
  EP 21 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 22
  EP 22 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 23
  EP 23 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022
 • 3 - 24
  EP 24 Aug. 11, 2022

Creator

Creator

Cast

Video trailer

null

Synopsis

Shingeki no Kyojin Season 3 ปัญหาการขาดแคลนอาหารในเมืองเริ่มหนักขึ้น พวกเอเลนยังพบปัญหาจากกลุ่มที่พยายามปิดบังความจริงเกี่ยวกับไททัน ทำให้พวกเขาต้องค้นหาความจริงที่ถูกปิดบังโดยทางราชวงศ์ และวางแผนที่จะทำบางอย่างเพื่อเข้าถึงความจริงของพวกไททัน
ภาคแรกและไทม์ไลน์ปี 738 – มนุษย์เกือบสูญพันธ์ เพราะไททันที่กินมนุษย์จำนวนมากจนมนุษย์ที่เหลือรอดเพียงน้อยนิดได้ก่อสร้างกำแพงขนาดใหญ่กว่าพวกยักษ์มาคุ้มครองเมือง และไม่สามารถผ่านกำแพงที่สูงร่วม 50 เมตรเข้ามา ทำให้เกิดความสงบสุขนานนับร้อยปีปี 845 – ความสงบสุขได้จบสิ้นลง เมื่อปรากฏไททันที่สูงใหญ่กว่ากำแพง สูงประมาณ 60 เมตร มาสร้างช่องว่างบนกำแพงให้ไททันตนอื่นบุกเข้าเมือง ไล่กินประชากรในเมือง ทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งต้องหนีไปกำแพงชั้นใน และเกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ เอเลน ตอนเด็กได้เห็นแม่เขาถูกกินทั้งเป็น ทำให้เขาสาบานว่าจะฆ่าพวกไททันทุกตน ภายหลังเขาและมิคาสะพี่สาวบุญธรรมของเขา ได้เข้าร่วมกับหน่วยทหารปี 850 – เอเลนและมิคาสะได้จบหลักสูตร ทหารฝึกหัดหน่วย 104 ทั้งสองได้ปฏิบัติภารกิจจริง ที่ต้องเผชิญหน้าพวกไททันที่ครองผืนดินที่เคยเป็นของมนุษย์มาก่อน

Original title Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไททัน ภาค 3
TMDb Rating 92 311 votes

Similar titles

Naruto Shippuuden 10 BD ภาค ห้าเงาประสานร่วม
One Piece วันพีช ซีซั่น 16 พังค์ฮาซาร์ด
Akikan! ศึกกระป๋องสาวน้อยทะลุฟ้า
Amnesia
Infinite Dendrogram อินฟินิต เดนโดรแกรม
Mahoromatic 2 สาวใช้ร้อยแรงม้า
Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค2
One Piece วันพีช ซีซั่น 5 เรนโบว์ อาร์ค
Sword Art Online Alicization War of Underworld ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ อลิซิเซชั่น วอร์ ออฟ อันเดอร์เวิลด์
One Piece วันพีซ ซีซั่น 19 เกาะโฮลเค้ก
Sailor Moon Season 4 เซเลอร์มูนซุปเปอร์เอส
Knight’s & Magic ไนท์แอนด์แมจิก