Seasons and episodes

1Season 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Apr. 22, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Apr. 22, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Apr. 22, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Apr. 22, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Apr. 22, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Apr. 22, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Apr. 22, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Apr. 22, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Apr. 22, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Apr. 22, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Apr. 22, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Apr. 22, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Apr. 22, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Apr. 22, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Apr. 22, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Apr. 22, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Apr. 22, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Apr. 22, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Apr. 22, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Apr. 22, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Apr. 22, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Apr. 22, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Apr. 22, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Apr. 22, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Apr. 22, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Apr. 22, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Apr. 22, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Apr. 22, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Apr. 22, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Apr. 22, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Apr. 22, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Apr. 22, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Apr. 22, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Apr. 22, 2024
1Season 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Apr. 22, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Apr. 22, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Apr. 22, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Apr. 22, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Apr. 22, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Apr. 22, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Apr. 22, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Apr. 22, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Apr. 22, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Apr. 22, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Apr. 22, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Apr. 22, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Apr. 22, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Apr. 22, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Apr. 22, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Apr. 22, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Apr. 22, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Apr. 22, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Apr. 22, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Apr. 22, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Apr. 22, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Apr. 22, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Apr. 22, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Apr. 22, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Apr. 22, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Apr. 22, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Apr. 22, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Apr. 22, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Apr. 22, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Apr. 22, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Apr. 22, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Apr. 22, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Apr. 22, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Apr. 22, 2024
1Season 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 25
  EP 25 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 26
  EP 26 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 27
  EP 27 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 28
  EP 28 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 29
  EP 29 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 30
  EP 30 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 31
  EP 31 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 32
  EP 32 Apr. 22, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Apr. 22, 2024
 • 1 - 33
  EP 33 Apr. 22, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Apr. 22, 2024
 • 1 - 34
  EP 34 Apr. 22, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Apr. 22, 2024
 • 1 - 35
  EP 35 Apr. 22, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Apr. 22, 2024
 • 1 - 36
  EP 36 Apr. 22, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Apr. 22, 2024
 • 1 - 37
  EP 37 Apr. 22, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Apr. 22, 2024
 • 1 - 38
  EP 38 Apr. 22, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Apr. 22, 2024
 • 1 - 39
  EP 39 Apr. 22, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Apr. 22, 2024
 • 1 - 40
  EP 40 Apr. 22, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Apr. 22, 2024
 • 1 - 41
  EP 41 Apr. 22, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Apr. 22, 2024
 • 1 - 42
  EP 42 Apr. 22, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Apr. 22, 2024
 • 1 - 43
  EP 43 Apr. 22, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Apr. 22, 2024
 • 1 - 44
  EP 44 Apr. 22, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Apr. 22, 2024
 • 1 - 45
  EP 45 Apr. 22, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Apr. 22, 2024
 • 1 - 46
  EP 46 Apr. 22, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Apr. 22, 2024
 • 1 - 47
  EP 47 Apr. 22, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Apr. 22, 2024
 • 1 - 48
  EP 48 Apr. 22, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Apr. 22, 2024
 • 1 - 49
  EP 49 Apr. 22, 2024

Creator

Creator

Cast

Synopsis

 หลังจากที่การ์ตูนหุ่นยนต์กันดั้มวนเวียนอยู่กับสงครามและการเมืองมาเป็นเวลานาน ในปี 1994 ซีรี่ย์นี้ก็ได้ฉีกกรอบออกไปสู่แนวทางใหม่กับการต่อสู้แบบตัวต่อตัว ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องมีวีดีโอเกมตามออกมาด้วย “จี กันดั้ม” เป็นซีรี่ย์กันดั้มที่ฉายทางโทรทัศน์ต่อจากภาค “วิคตอรีกันดั้ม” โดยเปลี่ยนแนวทางเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมด ใช้การนับช่วงเวลาต่างจากต้นฉบับเดิมให้เหมือนกับเกิดขึ้นคนละโลก และยังเป็นซีรี่ย์โทรทัศน์ชุดแรกที่ “โยชิยูกิ โทมิโนะ” ผู้ให้กำเนิดกันดั้มไม่ได้เป็นคนกำกับเองอีกด้วย เรื่องราวของการ์ตูนและเกมจะอยู่ในศักราชที่เรียกว่า “Future Century” ซึ่งมนุษย์ส่วนหนึ่งได้อพยพขึ้นสู่อาณานิคมบนอวกาศและใช้งานประลองยุทธ์ที่เรียกว่า “กันดั้มไฟท์” ในการยุติความขัดแย้ง โดยแต่ละประเทศจะส่งหุ่นกันดั้มมาเป็นตัวแทนต่อสู้กันบนโลกจนเหลือผู้ชนะคนสุดท้ายซึ่งจะได้สิทธิ์ในการปกครองโลกไปทั้งหมด

Original title Mobile Fighter G Gundam หุ่นนักสู้สะท้านปฐพี จี กันดั้ม
TMDb Rating 85 247 votes

Similar titles

ซีรี่ย์จีน Love Is an Accident (2023) พานพบประสบรัก ซับไทย
Mononogatari Season 2 มหาเนตรผู้พิทักษ์ ภาค 2 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Akikan! ศึกกระป๋องสาวน้อยทะลุฟ้า
Level 1 dakedo Unique Skill de Saikyou desu เลเวล 1 แล้วไง ผมมีสกิลแกร่งสุดล้ำไม่ซ้ำใคร ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Sugar Apple Fairy Tale ชูการ์แอปเปิ้ล แฟรี่เทล ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Reversal Dimension: The Rise of AI มิติเกมส์กลับด้าน ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Barakamon เกาะมีฮา คนมีเฮ
Maou Gakuin no Futekigousha 2 ใครว่าข้าไม่เหมาะเป็นจอมมาร ภาค 2 ตอนที่ 1-12 พากย์ไทย
Akame ga Kill อาคาเมะ สวยสังหาร
My Holy Weapon ตอนที่ 1-17 ซับไทย
Dragon Ball ดราก้อนบอล
Boku no Hero Academia 2nd Season