Sailor Moon Season 3 เซเลอร์มูนเอส

Sailor Moon Season 3 เซเลอร์มูนเอส

Your rating: 0
5 1 vote

Seasons and episodes

3Season 3 Sep. 28, 2021
 • 3 - 1
  EP 1 Sep. 28, 2021
 • 3 - 1
  EP 1 Sep. 28, 2021
 • 3 - 2
  EP 2 Sep. 28, 2021
 • 3 - 2
  EP 2 Sep. 28, 2021
 • 3 - 3
  EP 3 Sep. 28, 2021
 • 3 - 3
  EP 3 Sep. 28, 2021
 • 3 - 4
  EP 4 Sep. 28, 2021
 • 3 - 4
  EP 4 Sep. 28, 2021
 • 3 - 5
  EP 5 Sep. 28, 2021
 • 3 - 5
  EP 5 Sep. 28, 2021
 • 3 - 6
  EP 6 Sep. 28, 2021
 • 3 - 6
  EP 6 Sep. 28, 2021
 • 3 - 7
  EP 7 Sep. 28, 2021
 • 3 - 7
  EP 7 Sep. 28, 2021
 • 3 - 8
  EP 8 Sep. 28, 2021
 • 3 - 8
  EP 8 Sep. 28, 2021
 • 3 - 9
  EP 9 Sep. 28, 2021
 • 3 - 9
  EP 9 Sep. 28, 2021
 • 3 - 10
  EP 10 Sep. 28, 2021
 • 3 - 10
  EP 10 Sep. 28, 2021
 • 3 - 11
  EP 11 Sep. 28, 2021
 • 3 - 11
  EP 11 Sep. 28, 2021
 • 3 - 12
  EP 12 Sep. 28, 2021
 • 3 - 12
  EP 12 Sep. 28, 2021
 • 3 - 13
  EP 13 Sep. 28, 2021
 • 3 - 13
  EP 13 Sep. 28, 2021
 • 3 - 14
  EP 14 Sep. 28, 2021
 • 3 - 14
  EP 14 Sep. 28, 2021
 • 3 - 15
  EP 15 Sep. 28, 2021
 • 3 - 15
  EP 15 Sep. 28, 2021
 • 3 - 16
  EP 16 Sep. 28, 2021
 • 3 - 16
  EP 16 Sep. 28, 2021
 • 3 - 17
  EP 17 Sep. 28, 2021
 • 3 - 17
  EP 17 Sep. 28, 2021
 • 3 - 18
  EP 18 Sep. 28, 2021
 • 3 - 18
  EP 18 Sep. 28, 2021
 • 3 - 19
  EP 19 Sep. 28, 2021
 • 3 - 19
  EP 19 Sep. 28, 2021
 • 3 - 20
  EP 20 Sep. 28, 2021
 • 3 - 20
  EP 20 Sep. 28, 2021
 • 3 - 21
  EP 21 Sep. 28, 2021
 • 3 - 21
  EP 21 Sep. 28, 2021
 • 3 - 22
  EP 22 Sep. 28, 2021
 • 3 - 22
  EP 22 Sep. 28, 2021
 • 3 - 23
  EP 23 Sep. 28, 2021
 • 3 - 23
  EP 23 Sep. 28, 2021
 • 3 - 24
  EP 24 Sep. 28, 2021
 • 3 - 24
  EP 24 Sep. 28, 2021
 • 3 - 25
  EP 25 Sep. 28, 2021
 • 3 - 25
  EP 25 Sep. 28, 2021
 • 3 - 26
  EP 26 Sep. 28, 2021
 • 3 - 26
  EP 26 Sep. 28, 2021
 • 3 - 27
  EP 27 Sep. 28, 2021
 • 3 - 27
  EP 27 Sep. 28, 2021
 • 3 - 28
  EP 28 Sep. 28, 2021
 • 3 - 28
  EP 28 Sep. 28, 2021
 • 3 - 29
  EP 29 Sep. 28, 2021
 • 3 - 29
  EP 29 Sep. 28, 2021
 • 3 - 30
  EP 30 Sep. 28, 2021
 • 3 - 30
  EP 30 Sep. 28, 2021
 • 3 - 31
  EP 31 Sep. 28, 2021
 • 3 - 31
  EP 31 Sep. 28, 2021
 • 3 - 32
  EP 32 Sep. 28, 2021
 • 3 - 32
  EP 32 Sep. 28, 2021
 • 3 - 33
  EP 33 Sep. 28, 2021
 • 3 - 33
  EP 33 Sep. 28, 2021
 • 3 - 34
  EP 34 Sep. 28, 2021
 • 3 - 34
  EP 34 Sep. 28, 2021
 • 3 - 35
  EP 35 Sep. 28, 2021
 • 3 - 35
  EP 35 Sep. 28, 2021
 • 3 - 36
  EP 36 Sep. 28, 2021
 • 3 - 36
  EP 36 Sep. 28, 2021
 • 3 - 37
  EP 37 Sep. 28, 2021
 • 3 - 37
  EP 37 Sep. 28, 2021
 • 3 - 38
  EP 38 Sep. 28, 2021
 • 3 - 38
  EP 38 Sep. 28, 2021
3Season 3 Sep. 28, 2021
 • 3 - 1
  EP 1 Sep. 28, 2021
 • 3 - 1
  EP 1 Sep. 28, 2021
 • 3 - 2
  EP 2 Sep. 28, 2021
 • 3 - 2
  EP 2 Sep. 28, 2021
 • 3 - 3
  EP 3 Sep. 28, 2021
 • 3 - 3
  EP 3 Sep. 28, 2021
 • 3 - 4
  EP 4 Sep. 28, 2021
 • 3 - 4
  EP 4 Sep. 28, 2021
 • 3 - 5
  EP 5 Sep. 28, 2021
 • 3 - 5
  EP 5 Sep. 28, 2021
 • 3 - 6
  EP 6 Sep. 28, 2021
 • 3 - 6
  EP 6 Sep. 28, 2021
 • 3 - 7
  EP 7 Sep. 28, 2021
 • 3 - 7
  EP 7 Sep. 28, 2021
 • 3 - 8
  EP 8 Sep. 28, 2021
 • 3 - 8
  EP 8 Sep. 28, 2021
 • 3 - 9
  EP 9 Sep. 28, 2021
 • 3 - 9
  EP 9 Sep. 28, 2021
 • 3 - 10
  EP 10 Sep. 28, 2021
 • 3 - 10
  EP 10 Sep. 28, 2021
 • 3 - 11
  EP 11 Sep. 28, 2021
 • 3 - 11
  EP 11 Sep. 28, 2021
 • 3 - 12
  EP 12 Sep. 28, 2021
 • 3 - 12
  EP 12 Sep. 28, 2021
 • 3 - 13
  EP 13 Sep. 28, 2021
 • 3 - 13
  EP 13 Sep. 28, 2021
 • 3 - 14
  EP 14 Sep. 28, 2021
 • 3 - 14
  EP 14 Sep. 28, 2021
 • 3 - 15
  EP 15 Sep. 28, 2021
 • 3 - 15
  EP 15 Sep. 28, 2021
 • 3 - 16
  EP 16 Sep. 28, 2021
 • 3 - 16
  EP 16 Sep. 28, 2021
 • 3 - 17
  EP 17 Sep. 28, 2021
 • 3 - 17
  EP 17 Sep. 28, 2021
 • 3 - 18
  EP 18 Sep. 28, 2021
 • 3 - 18
  EP 18 Sep. 28, 2021
 • 3 - 19
  EP 19 Sep. 28, 2021
 • 3 - 19
  EP 19 Sep. 28, 2021
 • 3 - 20
  EP 20 Sep. 28, 2021
 • 3 - 20
  EP 20 Sep. 28, 2021
 • 3 - 21
  EP 21 Sep. 28, 2021
 • 3 - 21
  EP 21 Sep. 28, 2021
 • 3 - 22
  EP 22 Sep. 28, 2021
 • 3 - 22
  EP 22 Sep. 28, 2021
 • 3 - 23
  EP 23 Sep. 28, 2021
 • 3 - 23
  EP 23 Sep. 28, 2021
 • 3 - 24
  EP 24 Sep. 28, 2021
 • 3 - 24
  EP 24 Sep. 28, 2021
 • 3 - 25
  EP 25 Sep. 28, 2021
 • 3 - 25
  EP 25 Sep. 28, 2021
 • 3 - 26
  EP 26 Sep. 28, 2021
 • 3 - 26
  EP 26 Sep. 28, 2021
 • 3 - 27
  EP 27 Sep. 28, 2021
 • 3 - 27
  EP 27 Sep. 28, 2021
 • 3 - 28
  EP 28 Sep. 28, 2021
 • 3 - 28
  EP 28 Sep. 28, 2021
 • 3 - 29
  EP 29 Sep. 28, 2021
 • 3 - 29
  EP 29 Sep. 28, 2021
 • 3 - 30
  EP 30 Sep. 28, 2021
 • 3 - 30
  EP 30 Sep. 28, 2021
 • 3 - 31
  EP 31 Sep. 28, 2021
 • 3 - 31
  EP 31 Sep. 28, 2021
 • 3 - 32
  EP 32 Sep. 28, 2021
 • 3 - 32
  EP 32 Sep. 28, 2021
 • 3 - 33
  EP 33 Sep. 28, 2021
 • 3 - 33
  EP 33 Sep. 28, 2021
 • 3 - 34
  EP 34 Sep. 28, 2021
 • 3 - 34
  EP 34 Sep. 28, 2021
 • 3 - 35
  EP 35 Sep. 28, 2021
 • 3 - 35
  EP 35 Sep. 28, 2021
 • 3 - 36
  EP 36 Sep. 28, 2021
 • 3 - 36
  EP 36 Sep. 28, 2021
 • 3 - 37
  EP 37 Sep. 28, 2021
 • 3 - 37
  EP 37 Sep. 28, 2021
 • 3 - 38
  EP 38 Sep. 28, 2021
 • 3 - 38
  EP 38 Sep. 28, 2021

Creator

Creator

Cast

Synopsis

เซเลอร์มูนภาค S ภาคนี้ว่าด้วยเรื่องการตามหา“เครื่องรางทาริสแมน” เครื่องรางจากมนุษย์ผู้มีดวงใจบริสุทธิ์ ที่มีทั้งหมด 3 ชิ้น เมื่อครบแล้ว มันจะนำไปหาที่ซ่อน“จอกศักดิ์สิทธิ์”…จอกที่มีพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ และเป็นที่ต้องการของอาณาจักร “เดธบัสเตอร์”…ศัตรูจากระบบสุริยะทาโอ ที่ต้องการนำพลังของจอกไปเสริมอำนาจมืดให้แก่“ผู้ช่วยโลกแห่งความมืด” เพื่อเปลี่ยนโลกให้เป็นดาวของพวกมัน ร้อนถึงเหล่าอัศวินเซเลอร์ ที่ต้องหาเครื่องรางดังกล่าวให้ครบก่อนพวกเดธบัสเตอร์จะเป็นฝ่ายเจอเสียก่อน ร่ายมายาวจนใกล้จะจบภาค หากันแทบตาย สุดท้าย เครื่องรางทาริสแมนที่ว่า “อยู่ภายในจิตใจของเซเลอร์ยูเรนัส และเซเลอร์เนปจูน” (ใกล้แค่นี้เอง) ส่วนชิ้นสุดท้าย เป็นคริสตัลที่อยู่บนปลายยอด “ง้าวแห่งการทำลาย” ของเซเลอร์แซทเทิร์นนั่นเอง… ด้วยพลังของจอกศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ “เซเลอร์มูน” กลายเป็น “ซุปเปอร์เซเลอร์มูน” แต่ภาระกิจของพวกเธอก็ใช่ว่าจะหมดเพียงเท่านี้ หากแต่ว่าพวกเธอยังคอยยับยั้งการตื่นของอัศวินดาวเสาร์แห่งการทำลาย “เซเลอร์แซทเทิร์น” ผู้มีพลังถึงขั้น “ทำลายโลกได้ทั้งใบ” อีกด้วย ท้ายสุดหลังจากเซเลอร์แซทเทิร์นได้สละชีวิตตนเข้าไปทำลายผู้ช่วยโลกแห่งความมืดจากข้างในตัวมัน และเธอก็กลับไปเกิดเป็นทารกอีกครั้ง ซึ่งยูเรนัสกับเนปจูนเป็นคนเอาไปเลี้ยงดู (เป็นพ่อกะแม่เด็ก?) แล้วพวกเธอทั้งสอง ก็แยกไปใช้ชีวิตของพวกเธอ (ในแบบสามีภรรยา??)
Original title Sailor Moon Season 3 เซเลอร์มูนเอส
TMDb Rating 86 115 votes

Similar titles

One Piece วันพีช ซีซั่น 7 จี-เอท เดวีแบคไฟท์
Sword Art Online Alicization War of Underworld ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ อลิซิเซชั่น วอร์ ออฟ อันเดอร์เวิลด์
Angolmois Genkou Kassenki
One Piece วันพีช ซีซั่น 3 สโนว์ไอส์แลนด์
Ushinawareta Mirai wo Motomete แสวงหาอนาคตที่สูญหาย
Kyoukai no Rinne ยมทูตชี้ทาง รินเนะ ภาค2
Digimon Adventure 2 ดิจิมอน แอ็ดเวนเจอร์ 2
Baka to Test to Shoukanjuu Ni! โรงเรียนป่วน ก๊วนคนบ๊อง SS2
Fairy Tail Zero แฟรี่เทล ศึกจอมเวทอภินิหาร
Baka to Test to Shoukanjuu โรงเรียนป่วน ก๊วนคนบ๊อง ภาค1
One Piece วันพีช ซีซั่น 21 ดินแดนวาโนะ
Sailor Moon Season 4 เซเลอร์มูนซุปเปอร์เอส