Video Sources 92 Views

 • EP 10

Alice to Zouroku: 1x10

EP 10

เรื่องย่อ : เรื่องราวของกลุ่มเด็กสาวผู้มีพลังพิเศษ “Alice’s Dream” ที่สามารถใช้พลังเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ตามจินตนาการ ซึ่งถูกขังไว้ในห้องทดลองลับ 1 ในนั้นคือ Sana เด็กสาวผู้มีพลัง “The Red Queen” สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างตามแต่เธอจะจินตนาการ ได้หลบหนีออกมา และได้พบกับชายแก่นาม Kashimura Zouroku ที่ต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายเพราะการมาของ Sana

 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 02, 2022
 • 1 - 1
  EP 1 Oct. 02, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 02, 2022
 • 1 - 2
  EP 2 Oct. 02, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 02, 2022
 • 1 - 3
  EP 3 Oct. 02, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 02, 2022
 • 1 - 4
  EP 4 Oct. 02, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 02, 2022
 • 1 - 5
  EP 5 Oct. 02, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 02, 2022
 • 1 - 6
  EP 6 Oct. 02, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 02, 2022
 • 1 - 7
  EP 7 Oct. 02, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 02, 2022
 • 1 - 8
  EP 8 Oct. 02, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 02, 2022
 • 1 - 9
  EP 9 Oct. 02, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 02, 2022
 • 1 - 10
  EP 10 Oct. 02, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 02, 2022
 • 1 - 11
  EP 11 Oct. 02, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 02, 2022
 • 1 - 12
  EP 12 Oct. 02, 2022