Video Sources 227 Views

 • EP 1

Ore Monogatari: 1x1

EP 1

โกดะ ทาเคโอะ นักเรียนมัธยมปลายร่างใหญ่ ใจดี เพื่อนสนิทของ สุนาคาวะ มาโกโตะ มาตั้งแต่อนุบาล บ่อยครั้งจะช่วยเชียร์สาวๆที่มาชอบมาโกโตะ จนวันหนึ่งเขาได้ช่วยเด็กสาว ยามาโตะ รินโกะ จากคนที่ลวนลามเธอบนรถไฟ ทำให้เขาตกหลุมรักเธอ

 • 1 - 1
  EP 1 Jun. 21, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jun. 21, 2024
 • 1 - 1
  EP 1 Jun. 21, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jun. 21, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jun. 21, 2024
 • 1 - 2
  EP 2 Jun. 21, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jun. 21, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jun. 21, 2024
 • 1 - 3
  EP 3 Jun. 21, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jun. 21, 2024
 • 1 - 4
  EP 4 Jun. 21, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jun. 21, 2024
 • 1 - 5
  EP 5 Jun. 21, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jun. 21, 2024
 • 1 - 6
  EP 6 Jun. 21, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jun. 21, 2024
 • 1 - 7
  EP 7 Jun. 21, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jun. 21, 2024
 • 1 - 8
  EP 8 Jun. 21, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jun. 21, 2024
 • 1 - 9
  EP 9 Jun. 21, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jun. 21, 2024
 • 1 - 10
  EP 10 Jun. 21, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jun. 21, 2024
 • 1 - 11
  EP 11 Jun. 21, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jun. 21, 2024
 • 1 - 12
  EP 12 Jun. 21, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jun. 21, 2024
 • 1 - 13
  EP 13 Jun. 21, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jun. 21, 2024
 • 1 - 14
  EP 14 Jun. 21, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jun. 21, 2024
 • 1 - 15
  EP 15 Jun. 21, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jun. 21, 2024
 • 1 - 16
  EP 16 Jun. 21, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jun. 21, 2024
 • 1 - 17
  EP 17 Jun. 21, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jun. 21, 2024
 • 1 - 18
  EP 18 Jun. 21, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jun. 21, 2024
 • 1 - 19
  EP 19 Jun. 21, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jun. 21, 2024
 • 1 - 20
  EP 20 Jun. 21, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jun. 21, 2024
 • 1 - 21
  EP 21 Jun. 21, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jun. 21, 2024
 • 1 - 22
  EP 22 Jun. 21, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jun. 21, 2024
 • 1 - 23
  EP 23 Jun. 21, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jun. 21, 2024
 • 1 - 24
  EP 24 Jun. 21, 2024