Seasons and episodes

1Season 1 Sep. 22, 2023
1Season 1 Sep. 22, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Sep. 22, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Sep. 22, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Sep. 22, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Sep. 22, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Sep. 22, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Sep. 22, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Sep. 22, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Sep. 22, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Sep. 22, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Sep. 22, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Sep. 22, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Sep. 22, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Sep. 22, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Sep. 22, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Sep. 22, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Sep. 22, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Sep. 22, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Sep. 22, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Sep. 22, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Sep. 22, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Sep. 22, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Sep. 22, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Sep. 22, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Sep. 22, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Sep. 22, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Sep. 22, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Sep. 22, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Sep. 22, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Sep. 22, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Sep. 22, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Sep. 22, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Sep. 22, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Sep. 22, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Sep. 22, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Sep. 22, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Sep. 22, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Sep. 22, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Sep. 22, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Sep. 22, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Sep. 22, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Sep. 22, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Sep. 22, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Sep. 22, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Sep. 22, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Sep. 22, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Sep. 22, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Sep. 22, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Sep. 22, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Sep. 22, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Sep. 22, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Sep. 22, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Sep. 22, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Sep. 22, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Sep. 22, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Sep. 22, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Sep. 22, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Sep. 22, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Sep. 22, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Sep. 22, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Sep. 22, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Sep. 22, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Sep. 22, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Sep. 22, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Sep. 22, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Sep. 22, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Sep. 22, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Sep. 22, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Sep. 22, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Sep. 22, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Sep. 22, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Sep. 22, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Sep. 22, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Sep. 22, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Sep. 22, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Sep. 22, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Sep. 22, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Sep. 22, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Sep. 22, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Sep. 22, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Sep. 22, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Sep. 22, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Sep. 22, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Sep. 22, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Sep. 22, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Sep. 22, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Sep. 22, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Sep. 22, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Sep. 22, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Sep. 22, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Sep. 22, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Sep. 22, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Sep. 22, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Sep. 22, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Sep. 22, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Sep. 22, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Sep. 22, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Sep. 22, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Sep. 22, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Sep. 22, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Sep. 22, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Sep. 22, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Sep. 22, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Sep. 22, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Sep. 22, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Sep. 22, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Sep. 22, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Sep. 22, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Sep. 22, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Sep. 22, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Sep. 22, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Sep. 22, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Sep. 22, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Sep. 22, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Sep. 22, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Sep. 22, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Sep. 22, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Sep. 22, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Sep. 22, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Sep. 22, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Sep. 22, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Sep. 22, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Sep. 22, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Sep. 22, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Sep. 22, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Sep. 22, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Sep. 22, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Sep. 22, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Sep. 22, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Sep. 22, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Sep. 22, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Sep. 22, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Sep. 22, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Sep. 22, 2023
 • 1 - 51
  EP 51 Sep. 22, 2023
 • 1 - 51
  EP 51 Sep. 22, 2023
1Season 1 Sep. 22, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Sep. 22, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Sep. 22, 2023
 • 1 - 1
  EP 1 Sep. 22, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Sep. 22, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Sep. 22, 2023
 • 1 - 2
  EP 2 Sep. 22, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Sep. 22, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Sep. 22, 2023
 • 1 - 3
  EP 3 Sep. 22, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Sep. 22, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Sep. 22, 2023
 • 1 - 4
  EP 4 Sep. 22, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Sep. 22, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Sep. 22, 2023
 • 1 - 5
  EP 5 Sep. 22, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Sep. 22, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Sep. 22, 2023
 • 1 - 6
  EP 6 Sep. 22, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Sep. 22, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Sep. 22, 2023
 • 1 - 7
  EP 7 Sep. 22, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Sep. 22, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Sep. 22, 2023
 • 1 - 8
  EP 8 Sep. 22, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Sep. 22, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Sep. 22, 2023
 • 1 - 9
  EP 9 Sep. 22, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Sep. 22, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Sep. 22, 2023
 • 1 - 10
  EP 10 Sep. 22, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Sep. 22, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Sep. 22, 2023
 • 1 - 11
  EP 11 Sep. 22, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Sep. 22, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Sep. 22, 2023
 • 1 - 12
  EP 12 Sep. 22, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Sep. 22, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Sep. 22, 2023
 • 1 - 13
  EP 13 Sep. 22, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Sep. 22, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Sep. 22, 2023
 • 1 - 14
  EP 14 Sep. 22, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Sep. 22, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Sep. 22, 2023
 • 1 - 15
  EP 15 Sep. 22, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Sep. 22, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Sep. 22, 2023
 • 1 - 16
  EP 16 Sep. 22, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Sep. 22, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Sep. 22, 2023
 • 1 - 17
  EP 17 Sep. 22, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Sep. 22, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Sep. 22, 2023
 • 1 - 18
  EP 18 Sep. 22, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Sep. 22, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Sep. 22, 2023
 • 1 - 19
  EP 19 Sep. 22, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Sep. 22, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Sep. 22, 2023
 • 1 - 20
  EP 20 Sep. 22, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Sep. 22, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Sep. 22, 2023
 • 1 - 21
  EP 21 Sep. 22, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Sep. 22, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Sep. 22, 2023
 • 1 - 22
  EP 22 Sep. 22, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Sep. 22, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Sep. 22, 2023
 • 1 - 23
  EP 23 Sep. 22, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Sep. 22, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Sep. 22, 2023
 • 1 - 24
  EP 24 Sep. 22, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Sep. 22, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Sep. 22, 2023
 • 1 - 25
  EP 25 Sep. 22, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Sep. 22, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Sep. 22, 2023
 • 1 - 26
  EP 26 Sep. 22, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Sep. 22, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Sep. 22, 2023
 • 1 - 27
  EP 27 Sep. 22, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Sep. 22, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Sep. 22, 2023
 • 1 - 28
  EP 28 Sep. 22, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Sep. 22, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Sep. 22, 2023
 • 1 - 29
  EP 29 Sep. 22, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Sep. 22, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Sep. 22, 2023
 • 1 - 30
  EP 30 Sep. 22, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Sep. 22, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Sep. 22, 2023
 • 1 - 31
  EP 31 Sep. 22, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Sep. 22, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Sep. 22, 2023
 • 1 - 32
  EP 32 Sep. 22, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Sep. 22, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Sep. 22, 2023
 • 1 - 33
  EP 33 Sep. 22, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Sep. 22, 2023
 • 1 - 34
  EP 34 Sep. 22, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Sep. 22, 2023
 • 1 - 35
  EP 35 Sep. 22, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Sep. 22, 2023
 • 1 - 36
  EP 36 Sep. 22, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Sep. 22, 2023
 • 1 - 37
  EP 37 Sep. 22, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Sep. 22, 2023
 • 1 - 38
  EP 38 Sep. 22, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Sep. 22, 2023
 • 1 - 39
  EP 39 Sep. 22, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Sep. 22, 2023
 • 1 - 40
  EP 40 Sep. 22, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Sep. 22, 2023
 • 1 - 41
  EP 41 Sep. 22, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Sep. 22, 2023
 • 1 - 42
  EP 42 Sep. 22, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Sep. 22, 2023
 • 1 - 43
  EP 43 Sep. 22, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Sep. 22, 2023
 • 1 - 44
  EP 44 Sep. 22, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Sep. 22, 2023
 • 1 - 45
  EP 45 Sep. 22, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Sep. 22, 2023
 • 1 - 46
  EP 46 Sep. 22, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Sep. 22, 2023
 • 1 - 47
  EP 47 Sep. 22, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Sep. 22, 2023
 • 1 - 48
  EP 48 Sep. 22, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Sep. 22, 2023
 • 1 - 49
  EP 49 Sep. 22, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Sep. 22, 2023
 • 1 - 50
  EP 50 Sep. 22, 2023
 • 1 - 51
  EP 51 Sep. 22, 2023
 • 1 - 51
  EP 51 Sep. 22, 2023

Creator

Creator

Cast

Synopsis

ฮารุ ตัวละครเอกของเรื่อง ได้รับสืบทอดพลังเรฟมาจากชิบะ ชะตากรรมของฮารุคือการต่อกรกับองค์กรเดม่อนคาร์ดที่มีคิงเป็นหัวหน้า การผจญภัยของฮารุนั้นได้พบอะไรหลายอย่าง เขาได้พบกับเอรี่ สาวน้อยผู้เสียความทรงจำ, มุจิก้า จอมโจรแห่งแก๊งซิลเวอร์เครเมอร์ที่มีจุดมุ่งหมายคือตามหาซิลเวอร์เรย์ เรือในตำนาน, เล็ท นักสู้ที่หยิ่งทะนงในฝีมือตัวเอง ฮารุและพวกได้ปะทะกับพวกเดม่อนคาร์ด คือ ชูดะ ซิกฮาร์ท และคิง ในขณะที่พบกับคิงฮารุก็ได้พบกับเกล กลอรี่พ่อของเขา ซึ่งทั้ง 2 ได้ร่วมรบกันและเกล กลอรี่ก็ได้จบชีวิตกับการต่อสู้กับคิงนั้นเอง ชัยชนะของฮารุทำให้เดม่อนคาร์ดล่มสลาย ฮารุได้รับเรฟ 3 จาก 5 ชิ้น และสามารถเปลี่ยนรูปแบบดาบได้ 6 จาก 10 รูปแบบ เป้าหมายต่อไปของการเดินทางคือการหาเรฟที่เหลือ ซึ่งในตอนนั้นพวกพระเอกได้เชื่อว่าการหาเรฟ กับการหาความทรงจำที่หายไปของเอรี่น่าจะเกี่ยวข้องกัน ส่วนทางด้านมุจิก้าเห็นว่าเป็นการดีที่จะร่วมทางไปด้วยกับฮารุในการตามหา เรือ และเล็ทต้องการจะพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น สมาชิกทั้งหมดเลยตัดสินใจที่จะร่วมทางไปสู่การผจญภัยครั้งใหม่

Original title Groove Adventure Rave
TMDb Rating 83 193 votes

Similar titles

Robot Girls Z
Maria Holic Alive มาเรีย โฮลิค อไลฟ์ ภาค2
One Piece วันพีช ซีซั่น 17 เดรสโรซ่า
Kotoura-san BD สาวน้อยอ่านใจ
Oniichan dakedo Ai sae Areba Kankeinai yo ne! พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก
Hunter x Hunter (2011)
Blade and Soul เบลด แอนด์ โซล
Attack on Titan Season 3 ผ่าพิภพไททัน ภาค 3
Aiura สามสาวซ่าแก๊งสุดป่วน
Jashin-chan Dropkick
Dragonball GT ดราก้อนบอล จีที
Blend S