Seasons and episodes

3Season 3 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
3Season 3 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
3Season 3 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
3Season 3 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 1
  EP 1 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 2
  EP 2 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 3
  EP 3 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 4
  EP 4 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 5
  EP 5 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 6
  EP 6 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 7
  EP 7 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 8
  EP 8 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 9
  EP 9 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 10
  EP 10 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 11
  EP 11 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 12
  EP 12 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 13
  EP 13 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 14
  EP 14 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 15
  EP 15 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 16
  EP 16 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 17
  EP 17 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 18
  EP 18 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 19
  EP 19 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 20
  EP 20 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 21
  EP 21 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 22
  EP 22 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 23
  EP 23 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 24
  EP 24 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024
 • 3 - 25
  EP 25 May. 21, 2024

Creator

Creator

Cast

Video trailer

null

Synopsis

เรื่องย่อ : จากตำนานแห่งทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยมเทย์โคที่มีผู้เล่นสุดแข็งแกร่ง 5 คน พวกเขาได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะ Generation of Miracles (รุ่นปาฏิหาริย์) หลังจากที่พวกเขาทั้ง 5 คน จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้แล้ว ต่างแยกย้ายไปเรียนในโรงเรียนที่มีทีมบาสเกตบอลชั้นนำ แต่มีผู้รู้ไม่กี่คนว่าความจริงแล้วยังมีผู้เล่นอีกคนในทีม เขาเปรียบเสมือนเงาของทีม และเป็นสมาชิกคนที่ 6 ในทีม ซึ่งตอนนี้เป็นน้องใหม่อยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายเซย์ริน คางามิ ไทกะ เขาได้ย้ายมาเรียน และสมัครเข้าชมรมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยมปลายเซย์ริน เขานั้นมีประสบการณ์การเล่นบาสเกตบอลมาจากอเมริกาและเมื่อมาเรียนที่โรงเรียนนี้ เขาได้รู้จักกับ คุโรโกะ เท็ตสึยะ อดีตสมาชิกคนที่ 6 ในทีมของรุ่นปาฏิหาริย์ พวกเขาได้กลายเป็นคู่หูกันในชมรมบาสเกตบอล และคุโรโกะยังบอกว่า อดีตสมาชิกในกลุ่มอีก 5 คนได้แยกย้ายไปอยู่ในโรงเรียนมัธยมที่มีทีมบาสเกตบอลชั้นนำ และมีฝีมือเหนือกว่า คางามิทุกคน ตัวคากามิและคุโรโกะพวกเขาตั้งใจจะเอาชนะ อดีตสมาชิกที่เหลือทั้ง 5 คน ในทีมรุ่นปาฏิหาริย์ให้ได้ เพื่อสร้างตำนานบทใหม่และพาทีมขึ้นไปสู่ที่ 1 ของระดับประเทศ

Original title Kuroko no Basket Season 3
TMDb Rating 87 275 votes

Similar titles

Ane Log Moyako Neesan no Tomaranai Monologue เจ๊ครับอย่าคิดลึก
One Piece วันพีช ซีซั่น 3 สโนว์ไอส์แลนด์
Let’s & Go นักซิ่งสายฟ้า ทามิย่า ตอนที่ 1-51 พากย์ไทย
Battle Girl High School Battle Girl Project
Girls Und Panzer สาวปิ๊ง! ซิ่งแทงค์ ตอนที่1-12+OVA พากย์ไทย
Joshikousei no Mudazukai ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Gochuumon wa Usagi Desu ka BLOOM รับน้องกระต่ายซักแก้วมั้ยคะ ภาค 3 ตอนที่ 1-12 ซับไทย
The Way of the Househusband พ่อบ้านสุดเก๋า
Kill Me Baby เพื่อนหนูเป็นนักฆ่า ตอนที่ 1-13+OVA ซับไทย
Kimi to Boku (You and Me) ตอนที่ 1-13 ซับไทย
Aishang Ta de Liyou กั๊กหัวใจไว้รักยัยคนนี้ ตอนที่ 1-22 ซับไทย
Digimon Frontier 04 ดิจิมอน ฟรอนเทียร์